Elektronický podpis a jeho použití v praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Elektronický podpis a jeho použití v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sysala, Tomáš
dc.contributor.author Prygl, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:37:09Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:18Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4433
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá problematikou elektronického podpisu. Analyzuje faktory, které umožnily jeho vznik, rozebírá princip elektronického podepisování a přibližuje technickou i legislativní stránku věci se zaměřením na novelu zákona o elektronickém podpisu. Nastiňuje použití elektronického podpisu v komunikaci se státní správou, zdravotními pojišťovnami a porovnává poskytovatele certifikačních služeb především z hlediska pro-duktů, služeb, jejich cen, informací, které poskytují a mnoha dalších aspektů, které jsou vždy uvedeny v přehledové tabulce. Závěrečná kapitola popisuje způsob získání kvalifikovaného certifikátu od certifikační autority I.CA a první kroky při jeho využití. Je zde také naznačen uživatelský pohled na elektronický podpis při práci s elektronickou poštou. Závěrečné zhodnocení a výhled do budoucnosti doplňují ucelený přehled o tématu. cs
dc.format 116 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4552523 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 24.05.2009
dc.subject electronic signature en
dc.subject the law about digital signature en
dc.subject certificate en
dc.subject certification authority en
dc.subject coding and coding algorithms; en
dc.subject elektronický podpis cs
dc.subject zákon o elektronickém podpisu cs
dc.subject certifikát cs
dc.subject certifikační autorita cs
dc.subject šifrování cs
dc.subject šifrovací algoritmy; cs
dc.title Elektronický podpis a jeho použití v praxi cs
dc.title.alternative Elektronic signature and his usage practically en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Srnec, Miroslav
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of electronic signature. It analyses factors which enabled its rise, construes principle of electronic signature and comes near to a technical and legislative side with a view to a law novel about electronic signature. It outlines using the electronic signature in communication with offices, health insurance company a. compare providers of certification services especially their products, services, prices and information that they offer and also many other aspects always mentioned in overview table. The final chapter describes the way how to obtain qualified certificate from certification authorities I.CA and first steps for its usage. There is also suggested a user's view of electronic signature during work with an electronic post. Final evaluation and a view into the future support comprehensive survey about the topic. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 4141
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
prygl_2007_dp.pdf 4.341Mb PDF View/Open
prygl_2007_vp.pdf 701.1Kb PDF View/Open
prygl_2007_op.pdf 27.49Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account