Analýza hospodaření města Zlína v letech 2003-2005

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza hospodaření města Zlína v letech 2003-2005

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malaníková, Marie
dc.contributor.author Matulová, Jitka
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:37:59Z
dc.date.available 2010-07-15T18:37:59Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4436
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je provést analýzu hospodaření města Zlína v letech 2003 - 2005. Tato práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na objasnění základních pojmů, týkajících se obce, jejího hospodaření s rozpočtem a finanční analýzy. V návaznosti na teoretickou část byla provedena analýza hospodaření města Zlína ve výše uvedených letech. Pro tuto studii byly využity závěrečné účty jednotlivých let. Součástí jsou i výpočty ukazatelů, které posloužily k závěrečnému zhodnocení hospodaření města Zlína. cs
dc.format 70 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 897259 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Obec cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject příjmy cs
dc.subject výdaje cs
dc.subject analýza hospodaření cs
dc.subject ukazatel dluhové služby cs
dc.subject ukazatel likvidity cs
dc.subject Community en
dc.subject budget en
dc.subject incomes en
dc.subject expenses en
dc.subject the economy analyse en
dc.subject the index of debt en
dc.subject the index of liquidity en
dc.title Analýza hospodaření města Zlína v letech 2003-2005 cs
dc.title.alternative The analyse of the city Zlin's economy during the period 2003-2005 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-15
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work is to make analyse of the city Zlín's economy during the period 2003 - 2005. This work is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part is aimed to the clarification of basic terms, such as the community, its management with budget and financial analyse. In sequence with the theoretical part was made analyse of the city Zlín's economy from the years mentioned above. For this study were used the final accounts of the city. The parts of are also calculations of indexes, which help to the final evaluation of the city Zlín's economy. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4709
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
matulová_2007_bp.pdfBlocked 876.2Kb PDF View/Open
matulová_2007_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
matulová_2007_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account