Vytvrzování epoxidových pryskyřic sledované dielektrickou analýzou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vytvrzování epoxidových pryskyřic sledované dielektrickou analýzou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Roman
dc.contributor.author Jurča, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:39:17Z
dc.date.available 2012-05-25T23:00:18Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4439
dc.description.abstract Tato práce se zabývá studiem kinetiky vytvrzování epoxidových pryskyřic. K sledování tohoto složitého fyzikálně-chemického procesu bylo použito dvou odlišných metod. Jako první byl tento proces sledován pomocí dnes již běžně používané diferenciální snímací kalorimetrie. Druhou metodou použitou v této práci pak byla dielektrická analýza. Ke srovnání obou metod byla změřena teplota skelného přechodu. Základními použitými materiály byly epoxidy na bázi bisfenolu A a bisfenolu F. Tyto materiály byly pomocí různých typů reaktivních rozpouštědel v různých koncentracích rozředěny. Takto předpřipravené epoxidové systémy byly po přidání tvrdidla vytvrzovány. Tento vytvrzovací proces pak byl sledován jak v isotermním, tak i v dynamickém režimu. cs
dc.format 100 s., 5s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 3924076 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.05.2012
dc.subject DA cs
dc.subject DSC cs
dc.subject epoxidové pryskyřice cs
dc.subject vytvrzování cs
dc.subject kinetika vytvrzování cs
dc.subject DA en
dc.subject DSC en
dc.subject epoxy resin en
dc.subject curing en
dc.subject curing kinetic en
dc.title Vytvrzování epoxidových pryskyřic sledované dielektrickou analýzou cs
dc.title.alternative Curing of epoxy resins monitored by dielectric analyses en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáček, Jan
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated This work deals with studying curing kinetics of epoxy resins. Two methods were used for monitoring this difficult physicochemical process. Differential scanning calorimetry, today's routine method, was used as a first method. Dielectric analysis was the second method used. To compare both the methods glass transition temperature was measured. Materials based on bisphenol A and bisphenol F were used. These materials were mixed with different types of reactive solvents in various concentrations. When the prepolymer was mixed with the hardener the curing process started. This curing process was monitored in either isothermal or dynamic modes. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 5397
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jurča_2007_dp.pdfBlocked 3.742Mb PDF View/Open
jurča_2007_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
jurča_2007_op.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account