Software pro vytváření katalogových dokumentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Software pro vytváření katalogových dokumentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Bártková, Michaela
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:44Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:44Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44422
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby katalogu a dalšími souvisejícími činnostmi. Mezi ně patří určení cílové skupiny pro produkty prezentované v katalogu, určení způsobu komunikace s vybranou cílovou skupinou a výběr vhodných nástrojů, tj. grafických programů, pomocí kterých lze takový dokument efektivně vytvořit. Je v ní popsán celý průběh procesu, jehož výsledkem by měl být nabídkový katalog, který umožní prodejci oslovit potencionální zákazníky, a výrazně tak podnítit jejich zájem nakoupit prezentované zboží. Práce obsahuje zásady, kterých by se měl každý tvůrce katalogu držet, popisem určení potenciálních cílových skupin a jejich preferencemi. V neposlední řadě se v této práci řeší otázka stanovení kritérií pro výběr vhodného grafického programu, či online nástroje, včetně popisu funkcí různých na trhu nabízených nebo na internetu volně dostupných software, efektivnosti práce s nimi a vhodnosti pro konkrétní účel.
dc.format 64 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject katalog cs
dc.subject online katalog cs
dc.subject software cs
dc.subject srovnání nástrojů cs
dc.subject InDesign cs
dc.subject e- commerce cs
dc.subject catalog en
dc.subject e-catalog en
dc.subject software en
dc.subject comparison of tools en
dc.subject InDesign en
dc.subject e-commerce en
dc.title Software pro vytváření katalogových dokumentů
dc.title.alternative Software for the Creation of Catalog Documents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sysala, Tomáš
dc.date.accepted 2019-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of catalog creation and other related activities. These include the determination of the target group for products presented in the catalog, the determination of the method of communication with the selected target group and the selection of suitable tools, i.e. graphic programs, through which such a document can be created effectively. It describes the whole process of the process, which should result in a bid catalog, which will allow the seller to reach potential customers and thus significantly stimulate their interest in buying the presented goods. The work contains the principles that every catalog creator should follow by describing the potential target groups and their preferences. Last but not least, this thesis addresses the issue of determining the criteria for selecting a suitable graphic program or online tools, including a description of the various functions offered on the market or on the internet freely available, the effectiveness of working with them and suitability for a particular purpose.
dc.description.department Ústav počítačových a komunikačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie v administrativě cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies in Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51522
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-05-27


Files in this item

Files Size Format View Description
bártková_2019_dp.pdf 4.547Mb PDF View/Open None
bártková_2019_op.pdf 220.1Kb PDF View/Open None
bártková_2019_vp.pdf 219.0Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account