Obec jako subjekt obchodně právních vztahů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obec jako subjekt obchodně právních vztahů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil
dc.contributor.author Frolková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:39:54Z
dc.date.available 2014-05-18T23:00:24Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4442
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou postavení obce v obchodně právních vztazích. Cílem této práce je ukázat postavení města Hodonín, zejména jeho statutárních orgánů, v těchto vztazích a navrhnout možnosti jejich zlepšení. Teoretická část obsahuje rozbor právních pramenů vztahujících se k vymezení obce, jejích orgánů, povinností a možností hospodaření s jejím majetkem a struktury rozpočtu. Praktická část zahrnuje stručný popis historie města Hodonín a charakteristiku jeho orgánů. Práce se dále zaměřuje na organizace zřizované městem a také na organizace, ve kterých je město členem - příspěvkové organizace, obchodní společnosti a jiné organizace a sdružení. V neposlední řadě přiblížím stav majetku města dle rozvahy a strukturu rozpočtu. V závěru se snažím celkově zhodnotit postavení města Hodonín v obchodně právních vztazích a v případně potřeby navrhnout možnosti zlepšení stávající situace. cs
dc.format 62 s., 2 s. přílohy cs
dc.format.extent 567476 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2014
dc.subject Obec cs
dc.subject orgány obce cs
dc.subject majetek cs
dc.subject příspěvkové organizace cs
dc.subject obchodní společnost cs
dc.subject pohledávky cs
dc.subject závaz-ky cs
dc.subject rozpočet cs
dc.subject Municipality en
dc.subject statutory bodies en
dc.subject property en
dc.subject allowance organizations en
dc.subject company en
dc.subject active debts en
dc.subject accounts payable en
dc.subject budget en
dc.title Obec jako subjekt obchodně právních vztahů cs
dc.title.alternative Municipality as a subject of commercial - legal relations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2007-06-11
dc.description.abstract-translated The bachelor's work discusses problems of position of municipality in commercial - legal relations. The goal of this work is to show position of town Hodonín especially its statutory bodies in this relations and propose improvement for its. Theoretical part contains analysis of source of law determinating municipality, its statutory bodies, duties and possibilities with its property and structure of budget. The practical part includes short history of Hodonín and characterization of its statutory bodies. Then this work describes allowance organizations, companies and other organizations and association which were established by town Hodonín or in which town Hodonín is member. Finally I analyze property of town according to balance and structure of budget. In conclusion I sum up position of town Hodonín in commercial - legal relations and suggest possibilities of improving. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6741
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
frolková_2007_bp.pdfBlocked 554.1Kb PDF View/Open
frolková_2007_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
frolková_2007_op.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account