Bakteriální degradace polyethylenu s prooxidanty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Bakteriální degradace polyethylenu s prooxidanty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koutný, Marek
dc.contributor.author Červenková, Andrea
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:40:28Z
dc.date.available 2010-07-15T18:40:28Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4444
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo sledovat průběh abiotické thermo-oxidace a biodegradace polyethylenu s prooxidanty v prostředí vyzrálého kompostu a půdy. První sadu vzorků tvořily LDPE a HDPE fólie s prooxidantem na bázi železa a kobaltu, které byly již dříve podrobeny abiotické oxidaci. Biodegradace byla sledována pomocí stanovení plynných produktů procesu pomocí plynové chromatografie. U těchto vzorků byl zaznamenán pouze nízký stupeň biodegradace, kdy u LDPE bylo dosaženo cca 1,5 % mineralizace a cca 3,3 % u HDPE po 189 denní inkubaci v případě půdních podmínek a asi 3,6 % mineralizace u LDPE a 3,5 % u HDPE po 356 dnech v případě kompostovacích podmínek. Druhou sadu vzorků tvořily LDPE a HDPE fólie s prooxidantem na bázi manganu. Vzorky byly podrobeny abiotické termooxidaci, přičemž se ukázalo, že pouze LDPE fólie se oxiduje očekávaným způsobem. Půdní a kompostovací testy biodegradability byly prováděny pouze s LDPE fólií, která byla termooxidována při 70°C po dobu 40 a 80 dní do různého stupně zoxidování. Po 55 denní inkubaci v prostředí půdy bylo dosaženo 2,7 % mineralizace u LDPE(40) a 3,1 % u LDPE(80). V případě kompostovacích podmínek bylo za 69 dní dosaženo 6,3 % mineralizace u LDPE(40) a 7,1 % u LDPE(80), což jsou zajímavé výsledky. cs
dc.format 83 cs
dc.format.extent 1295697 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polyethylen cs
dc.subject prooxidanty cs
dc.subject biodegradace cs
dc.subject Polyethylene en
dc.subject prooxidants en
dc.subject biodegradation en
dc.title Bakteriální degradace polyethylenu s prooxidanty cs
dc.title.alternative Biodegradation of polyethylene with prooxidants en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Julinová, Markéta
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated The main goal of the diploma thesis was to monitor processes of abiotic thermo-oxidation and biodegradation of polyethylene with prooxidants in mature compost and soil environments. The first set of samples consisted of LDPE and HDPE films with iron and cobalt based prooxidants previously subjected to abiotic oxidation. Biodegradation was followed by gas chromatography determination of gaseous products. The samples showed limited biodegradation only, more specifically about 1,5 % mineralization for LDPE and about 3,3 % for HDPE after 189 days in the case of soil environment and about 3,6 % mineralization for LDPE and about 3,5 % for HDPE after 356 days in compost environment. The second set of samples included LDPE and HDPE films with manganese based prooxidants. The samples were thermo-oxidized first and it was found that only LDPE film underwent oxidation as previously expected. Consequently, soil and compost tests were carried out with the LDPE film, which was during 40 and 80 days thermo-oxidized at 70°C into various degrese of oxidation. In the soil conditions was values of mineralization about 2,7 % for LDPE(40) and 3,1 % for LDPE(80) after 55 days in the soil test and about 6,3 % for LDPE(40) and 7,1 % for LDPE(80) after 69 days in the compost test. Such results could be considered as interesting. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 5315
dc.date.assigned 2007-02-05
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
červenková_2007_dp.pdf 1.235Mb PDF View/Open
červenková_2007_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
červenková_2007_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account