Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě TEKOO, spol. s r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě TEKOO, spol. s r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chovancová, Miloslava
dc.contributor.author Chovancová, Miriam
dc.date.accessioned 2010-07-15T18:42:10Z
dc.date.available 2012-05-18T23:00:27Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4448
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je přiblížit teoretické poznatky z oblasti řízení lidských zdrojů, pracovní spokojenosti, motivace a uplatnění těchto poznatků v praxi. Ve své práci analyzu-ji současný stav spokojenosti zaměstnanců ve firmě TEKOO, spol. s r.o., jejich postoje, informovanost a názorovou hladinu na společnost, ve které pracují. Následně navrhuji opatření a změny vedoucí k efektivnější motivaci a zlepšení spokojenosti zaměstnanců. cs
dc.format 64 s., 7 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 3202164 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2012
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject motivace cs
dc.subject systém odměňování cs
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject human resource management en
dc.subject work satisfaction en
dc.subject motivation en
dc.subject combination compensation en
dc.subject corporate culture en
dc.title Analýza spokojenosti zaměstnanců ve firmě TEKOO, spol. s r.o. cs
dc.title.alternative Satisfaction level analysis of employees of company TEKOO, spol. s r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Borák, Miroslav
dc.date.accepted 2007-06-15
dc.description.abstract-translated The goal of my bachelor thesis is to draw near theoretical knowledge from field of human resource management, work satisfaction, motivation and use of this knowledge in practice. In my thesis I analyze present satisfaction level of employees of company TEKOO, spol. s r.o., their work attitudes, knowing and opinion level on the company where they work. Subsequently I suggest steps and changes leading to more effective motivation and im-provement work satisfaction of their employees. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 5733
dc.date.assigned 2007-03-16
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chovancová_2007_bp.pdfBlocked 3.053Mb PDF View/Open
chovancová_2007_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account