Zajišťování výstavby železniční přejezdové konstrukce Stavební firmou Carda-Müller s.r.o., poskytování záruky a odpovědnost za případné vady díla

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zajišťování výstavby železniční přejezdové konstrukce Stavební firmou Carda-Müller s.r.o., poskytování záruky a odpovědnost za případné vady díla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vrána, Bohumil
dc.contributor.author Kordula, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:17:32Z
dc.date.available 2010-07-13T12:17:32Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/444
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je nastínit problematiku zhotovení železniční přejezdové konstrukce se zaměřením na odpovědnost a záruky poskytované Stavební firmou CARDA-MŰLLER, s.r.o Teoretická část charakterizuje železniční přejezdovou konstrukci, jednotlivé její části a funkce a dále také podstatné náležitosti smlouvy o dílo. Analytická část převádí teoretické poznatky do praxe. Podává kompletní informace o skutečné podobě povinností, odpovědnosti a záruce stavební firmy zaručující kvalitní provedení díla, včetně finančního zajištění. V následné návrhové části se pokouší najít možnosti zlepšení poskytovaných podmínek zhotovení díla. cs
dc.format 65 stran, 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5038360 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject železniční přejezdová konstrukce cs
dc.subject smlouva o dílo cs
dc.subject povinnost cs
dc.subject záruka a odpovědnost zhotovitele za dílo cs
dc.subject railway crossing construction en
dc.subject contract for the work en
dc.subject contractors' obligations en
dc.subject guarantee and responsibility for the work en
dc.title Zajišťování výstavby železniční přejezdové konstrukce Stavební firmou Carda-Müller s.r.o., poskytování záruky a odpovědnost za případné vady díla cs
dc.title.alternative Ensuring of railway crossing construction development by Carda-Müller ltd. building company, provided with guarantees and responsibility for the work defects en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šnédar, Libor
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated The Bachelor work tries to inform about making of railway crossing construction with pointing on responsibility and guarantees provided by CARDA-MŰLLER ltd. building company. The theoretic part describes railway crossing construction with its sections and functions, contract conditions are mentioned as well. The analytic part transfers theoretical experiences into the praxis. This part looks at real contract conditions, responsibilities and guarantees provided, and financial ensuring. The following project part tries to find ideal contractors' conditions which could be improved during the contract performation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4161
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
kordula_2006_bp.pdf 4.804Mb PDF View/Open
kordula_2006_vp.doc 42Kb Microsoft Word View/Open
kordula_2006_op.pdf 731.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account