Projekt inovace informačního systému pro správu spotřebních daní

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt inovace informačního systému pro správu spotřebních daní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sodomka, Petr
dc.contributor.author Gala, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:44:11Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4454
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na prozkoumání možností inovace informačního systému pro správu spotřebních daní, který využívá Celní správa České republiky. Snahou je odhalit slabá místa využívaného informačního systému a navrhnout opatření k odstranění nežádoucího stavu. Práce se zabývá analýzou současných potřeb koncových uživatelů informačního systému (konkrétních správců daně) a také naznačením trendů vývoje celních informačních systémů na úrovni mezinárodní spolupráce s členskými státy Evropské unie. cs
dc.format 127 s., 6. s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1534844 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject Celní správa cs
dc.subject daňové řízení cs
dc.subject implementace cs
dc.subject informační strategie cs
dc.subject informační systémy/informační technologie cs
dc.subject inovace cs
dc.subject režim podmíněného osvobození od spotřební daně cs
dc.subject spotřební daně cs
dc.subject tzv. vybrané výrobky cs
dc.subject ty cs
dc.subject které podléhají zdanění cs
dc.subject Customs administration en
dc.subject tax procedure en
dc.subject implementation en
dc.subject information strategy en
dc.subject information system / information technology en
dc.subject innovation en
dc.subject mode of conditional consumption tax exemption en
dc.subject excise duties en
dc.subject so-called selected products en
dc.subject ie subject to taxation en
dc.title Projekt inovace informačního systému pro správu spotřebních daní cs
dc.title.alternative Project of innovation of data-providing information system for the consumer-oriented tax administration en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Duchoň, Josef
dc.date.accepted 2007-05-31
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated This degree work aims at examining possible modalities of how to innovate the data-providing information system for the consumer-oriented tax administration which is used by the Czech Bureau of Customs, trying to uncover possible weak points of this system and recommend a measure to eliminate the undesirable state of affairs. Actual necessities and claims of this information system's end users (ie respective tax administration) are analyzed and contempo-rary trends in the tax information systems' development on the level of international co-operat-ion with European Union member states are suggested. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6139
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
gala_2007_dp.pdfBlocked 1.463Mb PDF View/Open
gala_2007_vp.doc 806.5Kb Microsoft Word View/Open
gala_2007_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account