Environmentální problematika v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Environmentální problematika v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štefka, Vladislav
dc.contributor.author Šafránková, Kristýna
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:49Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:49Z
dc.date.issued 2018-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44554
dc.description.abstract Obsahem diplomové práce je environmentální problematika v České republice. První část práce se zabývá životním prostředím jako takovým, zaměřuje se na vývoj ekologické politiky, legislativní systém ochrany životního prostředí, popisuje správní orgány v oblasti životního prostředí a jejich činnost. V druhé části práce jsou rozebrány jednotlivé typy ekologické kriminality a obsahuje přehled převládající trestné činnosti páchané v oblasti životního prostředí. Poslední část práce je věnována dotazníkovému šetření, jehož cílem bylo zmapovat názory a postoje běžných občanů v České republice k životnímu prostředí a jeho ochraně.
dc.format 94
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject právo cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject ovzduší cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject environment en
dc.subject law en
dc.subject protection en
dc.subject air en
dc.subject criminality en
dc.title Environmentální problematika v ČR
dc.title.alternative Environmental Issues in the Czech Republic
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dočkalová, Michaela
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The content of the thesis is environmental issues in the Czech Republic. The first part deals with the environment as such, focuses on the development of environmental policy,the legislative system of environmental protection and describes the administrative bodies in the field of environment and their activities. In the second part of the thesis, individual types of ecological crime are discussed and the prevalent crime in the area of the environment is reviewed. The last part of the thesis is devoted to a questionnaire survey whose aim was to map the opinions and attitudes of ordinary citizens in the Czech Republic to the environment and its protection.
dc.description.department Ústav elektroniky a měření
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51723
dc.date.submitted 2019-05-22
local.subject environmentální politika cs
local.subject ekologická politika cs
local.subject trestné činy cs
local.subject environmental policy en
local.subject ecological policy en
local.subject crimes en


Files in this item

Files Size Format View Description
šafránková_2019_dp.pdf 1.179Mb PDF View/Open None
šafránková_2019_op.pdf 105.1Kb PDF View/Open None
šafránková_2019_vp.pdf 249.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account