Senzory pro řízení ochranné atmosféry ve skladovacím zásobníku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senzory pro řízení ochranné atmosféry ve skladovacím zásobníku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macků, Lubomír
dc.contributor.author Bílek, Petr
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:50Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:50Z
dc.date.issued 2018-12-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44565
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá měřením koncentrace plynů, využitím analyzátorů a dalších automatizačních prvků. V práci je navržen vhodný měřící setu pro plnění potravinových sil v zadané firmě. Obsahem návrhu je výběr čidel, automatizačních zařízení a určení řídících procesů. Návrh slouží jako podklad pro realizaci řešení.
dc.format 49 s
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Analyzátor plynu cs
dc.subject automatizace cs
dc.subject skladování potravin cs
dc.subject řídicí systém cs
dc.subject Gas analyser en
dc.subject automation en
dc.subject food storages en
dc.subject control system en
dc.title Senzory pro řízení ochranné atmosféry ve skladovacím zásobníku
dc.title.alternative Sensors for Storage Tank Protective Atmosphere Control
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gazdoš, František
dc.date.accepted 2019-06-06
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis focused on gas concentration measurement, analyser usage and other automation elements. Bachelor is design of suitable measuring set for filling the food forces in a given company. The content of the design is the selection of sensors, equipment and control processes. Solution proposal as a basis for solution implementation.
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 51746
utb.result.grade Fx
dc.date.submitted 2019-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
bílek_2019_dp.pdf 2.262Mb PDF View/Open None
bílek_2019_op.pdf 209.8Kb PDF View/Open None
bílek_2019_vp.pdf 119.1Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account