Hodnocení přístupů a návrh projektu k řešení sociálního vyloučení ve městě Uherský Brod

DSpace Repository

Language: English čeština 

Hodnocení přístupů a návrh projektu k řešení sociálního vyloučení ve městě Uherský Brod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Bršlicová, Lenka
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:54Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:54Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44659
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zhodnotit jednotlivé přístupy a navrhnout projekt k řešení sociálního vyloučení ve městě Uherský Brod. Podstatou bylo nejprve zanalyzovat aktuálně dostupné služby, které mají co do činění se sociální problematikou se zaměřením na skupiny obyvatel, které jsou nebo mohou být ohroženy sociálním vyloučením. Na základě těchto zjištění byla navržena možná řešení, která by zmírnila dopady sociálního vyloučení na jednotlivé skupiny obyvatel. V práci byl popsán projekt, který se zaměřuje na sociálně vyloučené obyvatele a formou intenzivních vzdělávacích kurzů přispívá k sociální inkluzi, k nalezení práce a motivaci do dalšího vzdělávání se. Přínosem této práce je možnost realizace projektu vzdělávacích kurzů a to nejen ve městě Uherský Brod, ale také v jiných městech v České republice.
dc.format 87 s. (150 461 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální vyloučení cs
dc.subject sociální začleňování cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject bezdomovství cs
dc.subject senioři cs
dc.subject Romové cs
dc.subject sociální politika cs
dc.subject Social exclusion en
dc.subject social inclusion en
dc.subject poverty en
dc.subject homelessness en
dc.subject seniors en
dc.subject Romani people en
dc.subject social policy en
dc.title Hodnocení přístupů a návrh projektu k řešení sociálního vyloučení ve městě Uherský Brod
dc.title.alternative Evaluation of Approches and a Proposal of a Project to Solve Social Exclusion in the Town of Uhersky Brod
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří
dc.date.accepted 2019-05-22
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to evaluate individual approches and to propose a project to solve social exclusion in the town of Uhersky Brod. The key of the thesis is an analysis of the current available services that are dealing with social issues and focusing on the groups of people who are or may be put at risk of social exclusion. On the basis of these findings a possible solution has been proposed to reduce impact of social exclusion on individual groups of people. In the thesis I have described a project on socially exclused people and which helps by intensive educational courses with social inclusion, to find a job and to motivate the people for further education. The major outcome of this thesis is the opportunity to realize the project of educational courses not only in the town of Uhersky Brod, but also in other towns in the Czech republic.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 51924
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
bršlicová_2019_dp.pdf 3.293Mb PDF View/Open None
bršlicová_2019_op.docx 24.13Kb Unknown View/Open None
bršlicová_2019_vp.docx 24.76Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account