Exteriérový multifunkční prvek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Exteriérový multifunkční prvek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pecháček, Ivan
dc.contributor.author Marejková, Daniela
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:10:54Z
dc.date.available 2019-07-04T09:10:54Z
dc.date.issued 2018-12-03
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44666
dc.description.abstract Tato bakalářská práce jedná o problematice exteriérových multifunkčních objektech, které využívají solární energii pro její multifunkčnost. Zjištění, o problémech již existujících ře-šení, které jsem následně aplikovala pro vývin mé práce. V teoretické části se zabývám pro-blémem existujících řešení, historií sedacích objektů a materiály. Teoretická část je zakon-čena zpracováním materiálů vhodných pro tvorbu práce. Praktická část je zaměřena pro vý-robu, výpočty spojené s testy tohoto objektu. Také zahrnuje hledání vhodného tvaru či při-chycení objektu k zemi.
dc.format 57
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject solárny panel cs
dc.subject kov cs
dc.subject dřevo cs
dc.subject nabíjení cs
dc.subject připojení cs
dc.subject sedací objekt cs
dc.subject solar panel en
dc.subject metal en
dc.subject wood en
dc.subject charging en
dc.subject connection en
dc.subject sitting object en
dc.title Exteriérový multifunkční prvek
dc.title.alternative Multifunctional Furniture Piece for Exterior
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heglas, Ladislav
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is about exterior multifunctional objects which are using solar power for their multifunction issues. Findings about the problems of the already existing solutions I have applied to my work. I am dealing with problems of existing solutions, history of sitting objects and materials, in the theoretical part. The theoretical part is finished with processing of materials which are used for creating my work. Practical part is focused on production, calculations with testing of this object. This practical part is also devoted how to find the right shape or fixing the object to the ground.
dc.description.department Produktový design
dc.thesis.degree-discipline Multimédia a design - Produktový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Product design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA.
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 51950
dc.date.submitted 2019-05-10


Files in this item

Files Size Format View Description
marejková_2019_dp.pdf 5.635Mb PDF View/Open None
marejková_2019_dp.pdf 0bytes PDF View/Open None
marejková_2019_vp.doc 91.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account