Projekt řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Zlínská vodárenská a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Zlínská vodárenská a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartošíková, Romana
dc.contributor.author Volfová, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:48:49Z
dc.date.available 2010-07-15T21:48:49Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4468
dc.description.abstract Cílem této práce je zpracovat projekt řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců ve společ-nosti ZLV, a.s. V teoretické části je podrobně rozepsána problematika řízení lidských zdro-jů, pracovní výkonnosti, rozvoje a vzdělávání pracovníků. Praktická část vychází z analý-zy podnikové dokumentace. První projekt je zaměřen na řízení a hodnocení pracovní vý-konnosti, využitím bodové metody jsou navrženy hodnotící formuláře pro zaměstnance. Druhý projekt se orientuje na hodnocení a prevenci rizik na pracovišti. V projektu opět pomocí bodové metody posuzuji rizika a bezpečnost systému. Navrhuji opatření pro mini-malizaci rizika. Součástí obou projektů já návrh školení pro zaměstnance, včetně vyhodno-cení ekonomické náročnosti. cs
dc.format 91 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 707020 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject pracovní výkon cs
dc.subject pracovní výkonnost cs
dc.subject motivace zaměstnanců cs
dc.subject hodnocení zaměstnanců cs
dc.subject odměňování cs
dc.subject vzdělávání a rozvoj cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject riziko cs
dc.subject bezpečnost práce cs
dc.subject human resource management en
dc.subject work output en
dc.subject work capacity en
dc.subject employee motivation en
dc.subject employee appraisal en
dc.subject remuneration en
dc.subject education and employee development en
dc.subject communication en
dc.subject adventure en
dc.subject security of work en
dc.title Projekt řízení výkonnosti a rozvoje zaměstnanců ve společnosti Zlínská vodárenská a.s. cs
dc.title.alternative Project of operating efficiency and development of employees in ZLV company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krajča, Pavel
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to create efficient management project and development of person-nel in ZLV,a.s. company. Human resources management, work efficiency, development and training of personnel were specifically detailed in the theoretical part of this work. The practical part was based on analysis of the firm's documentary. First project is directed on assessment of work efficiency, use of score sheet system as recommended in the assess-ment forms for employees. Second project deals with evaluation and prevention of risks in workplace. Risk and safety is discussed once again in the project with the help of the score sheet system. Based on the study, I recommend measures for risk reduction. I also recom-mend as part of both projects, training of employees including economic difficulties eva-luation. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3578
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
volfová_2007_dp.pdfBlocked 690.4Kb PDF View/Open
volfová_2007_vp.pdf 325.4Kb PDF View/Open
volfová_2007_op.pdf 473.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account