Zrodenie života

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zrodenie života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zeman, Michal
dc.contributor.author Žovinec, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:51:13Z
dc.date.available 2010-07-15T21:51:13Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4475
dc.description.abstract Krátky animovaný film Zrodenie života je individuálnym popisom vymysleného prostre-dia, v ktorom sa odohrávajú vývojové premeny bez chronologickej postupnosti. K realizácii tejto témy som si zvolil prácu s plastelínou ako výtvarný výrazový prostriedok. Zaujímavosťou je vytvorenie filmového diela, bez použitia strihu, čo znamená, že film sa skladá z jedného záberu. V nasledujúcej teoretickej, praktickej a samotnej projektovej časti sa nachádza podrobný popis samotnej tvorby, počínajúc prípravou až po realizáciu . cs
dc.format 25 stran cs
dc.format.extent 194905 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject plastelina cs
dc.subject modelovanie cs
dc.subject presvetlovak cs
dc.subject animácia cs
dc.subject plasticine en
dc.subject modelling en
dc.subject work light table en
dc.subject animation en
dc.title Zrodenie života cs
dc.title.alternative The Birth of Life en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-06-06
dc.description.abstract-translated The short animated film The Birth of Life is a description of imaginary surroundings where development changes without chronological order take place.For the realization of this to-pic I have chosen plasticine as an artistic expressive medium. The interesting thing about my film is that it was made without any shearing cut, which means that it consists of one single shot. A detailed description of the creation, from the preparation phase to the reali-zation itself, can e found in the following theoretical, practical and project parts. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5140
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
žovinec_2007_bp.pdf 190.3Kb PDF View/Open
žovinec_2007_vp.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open
žovinec_2007_op.doc 35Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account