Projekt dalšího rozvoje podnikové kultury na Střední odborné škole Uničov, s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt dalšího rozvoje podnikové kultury na Střední odborné škole Uničov, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Koudelka, Milan
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:54:53Z
dc.date.available 2010-07-15T21:54:53Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4485
dc.description.abstract Projekt dalšího rozvoje podnikové kultury je výsledkem vyhodnocení teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury a dalších relevantních zdrojů. Výsledkem aplikace adekvátní diagnostické metody je řada pro vedení podniku významných informací o současném stavu podnikové kultury a pro provedení její analýzy zaměřené zejména na odhalení silných a slabých stránek zkoumané organizace - Střední odborné škole Uničov s.r.o. Analytické postupy umožnily vypracování projektu dalšího rozvoje podnikové kultury. Dílčí úkoly projektu byly rozděleny s přihlédnutím k časovému horizontu a s ohledem na složitost realizace na operativní, taktické a strategické. V rámci projektovaných záměrů byla stanovena předpokládaná doba realizace jednotlivých úkolů i celého projektu. Realizačnímu týmu a jeho členům byly vymezeny úkoly, pravomoc a odpovědnost. Projekt byl podroben nákladové a výnosové analýze, byla pojmenována rizika projektu a zváženy možnosti jejich minimalizace. Závěr projektu tvoří zhodnocení celkového očekávaného efektu jeho realizace. cs
dc.format 92 s., 11 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1411750 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject podniková kultura cs
dc.subject kultura školy cs
dc.subject prvky podnikové kultury cs
dc.subject typy podnikových kultur cs
dc.subject silná podniková kultura cs
dc.subject diagnostika podnikové kultury cs
dc.subject změna podnikové kultury cs
dc.subject firm culture en
dc.subject culture of the school en
dc.subject components of firm culture en
dc.subject types of firm culture en
dc.subject strong firm culture en
dc.subject firm culture assessment en
dc.subject change in firm culture en
dc.title Projekt dalšího rozvoje podnikové kultury na Střední odborné škole Uničov, s.r.o. cs
dc.title.alternative Further development projekt of business culture at Unicov secondary vocational school Ltd. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Stránský, Petr
dc.date.accepted 2007-06-04
dc.description.abstract-translated Based on the study of theory and other relevant resources, a project of further development of the firm culture was suggested. Due to the choice of an appropriate method for assessment and analysis, a definite picture of the current state of the firm was obtained. Weaknesses and strengths of the current firm culture of the Uničov secondary vocational school Ltd. were identified. Based on the analysis, a project of further development of the firm culture was created. The time span to carry out not only the individual parts of the project but also the entire project was set. The competencies and responsibilities of each member of the team that was to carry out the project were defined. The analysis of costs and revenues was also carried out. The risks of the projects were defined and procedures to eliminate risks were outlined. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6503
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
koudelka_2007_dp.pdfBlocked 1.346Mb PDF View/Open
koudelka_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
koudelka_2007_op.doc 43Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account