Ekonomické a právní aspekty nakládání se směsným komunálním odpadem ve městě Uničov

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ekonomické a právní aspekty nakládání se směsným komunálním odpadem ve městě Uničov

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří
dc.contributor.author Machová, Jana
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:02Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:02Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44860
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je navrhnout novou strategii města Uničov pro systém nakládání se směsným komunálním odpadem s ohledem na připravovaný zákaz skládkování od 1. 1. 2024. Diplomová práce v teoretické části definuje základní pojmy z oblasti odpa-dového hospodářství a představuje moderní principy spojené s oblastí odpadového hospo-dářství: cirkulární ekonomiku, zero waste management a RE-USE. V praktické části je pro-vedena analýza současného systému nakládání se směsným komunálním odpadem ve městě Uničov a SWOT analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V návrhové části je představena nová strategie pro nakládání se směsným komunálním odpadem.
dc.format 119 s. (207 538 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Odpad cs
dc.subject nakládání s odpady cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject skládkování cs
dc.subject zero waste management cs
dc.subject cirkulární ekonomika cs
dc.subject recyklace cs
dc.subject RE-USE cs
dc.subject Pay as You Throw cs
dc.subject Door-to-door cs
dc.subject Waste en
dc.subject waste management en
dc.subject landfilling en
dc.subject zero waste management en
dc.subject circular economy en
dc.subject recycling en
dc.subject RE-USE en
dc.subject Pay as You Throw en
dc.subject Door-to-door en
dc.title Ekonomické a právní aspekty nakládání se směsným komunálním odpadem ve městě Uničov
dc.title.alternative Economic and Legal Aspects of Mixed Municipal Waste Management in Uničov
dc.type diplomová práce cs
dc.date.accepted 2019-05-24
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to propose a new strategy for the municipality of Uničov for the system of mixed municipal waste management with regard to the expected landfill ban from January 1st, 2024. In the theoretical part, the thesis defines the basic terms of waste management and presents modern principles associated with waste management: circular economy, zero waste management and RE-USE. In the practical part, there is an analysis of the current system of mixed municipal waste management in Uničov and SWOT analy-sis of strengths, weaknesses, opportunities and threats. Following that, new strategy for mixed municipal waste management is proposed and presented.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 52240
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-04-16


Files in this item

Files Size Format View Description
machová_2019_dp.pdf 4.172Mb PDF View/Open None
machová_2019_op.docx 24.21Kb Unknown View/Open None
machová_2019_vp.docx 24.21Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account