Projekt inovační strategie firmy Mauting, spol. s r. o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt inovační strategie firmy Mauting, spol. s r. o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Zuzana
dc.contributor.author Vlk, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:57:05Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4491
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je provést analýzu současného stavu ve firmě Mauting, spol. s r. o. a její připravenosti na inovační změny a vytvořit souhrnný projekt dílčích inovačních záměrů této firmy. Teoretická část je zaměřena na základní informace týkající se problematiky inovací. Základní hypotézou diplomové práce je řešení inovační problematiky ve firmě Mauting, spol. s r. o. pomocí zpracování komplexního projektu jednotlivých inovačních záměrů firmy, vyplývajících z konkrétní inovace výrobku. Zpracováním komplexního projektu se dokáže efektivnost inovace a ostatních inovačních záměrů a předejde se tak neúspěchům v této oblasti. Zaměřením se pouze na efektivní a ziskové inovační projekty se zvýší konkurenceschopnost firmy. cs
dc.format 102 s., 14 s. příloh cs
dc.format.extent 1590071 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2037
dc.subject inovace cs
dc.subject inovační strategie cs
dc.subject projekt cs
dc.subject technologie cs
dc.subject logistika cs
dc.subject innovation en
dc.subject innovative strategy en
dc.subject project en
dc.subject technology en
dc.subject logistics en
dc.title Projekt inovační strategie firmy Mauting, spol. s r. o. cs
dc.title.alternative The project of innovative strategy of Mauting Ltd. company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Macurová, Lucie
dc.date.accepted 2007-06-08
dc.date.vskp-available 2037-05-04
dc.description.abstract-translated This diploma thesis aims at analysing of a present state in the Mauting Ltd. company and its preparedness for innovative changes and making a general project of partial innovative intents of the company. A theoretical part focuses on basic information related to innovation problems. A principal hypothesis of the diploma thesis is a solution of innovation problems in the Mauting Ltd. company by means of elaboration of a complex project of individual innovative intents of the firm following from a concrete product innovation. Processing of the complex project proves efficiency of an innovation and other innovative intents and prevents failures in this area. By concentration on effective and profitable innovative projects only the competitiveness of the company will be raised. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6407
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vlk_2007_dp.pdfBlocked 1.516Mb PDF View/Open
vlk_2007_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
vlk_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account