Reformy územněsprávní organizace na území ČR po roce 1945

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reformy územněsprávní organizace na území ČR po roce 1945

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Polášková, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:57:28Z
dc.date.available 2010-07-15T21:57:28Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4493
dc.description.abstract V mé bakalářské práci jsem se snažila postihnout reformy územněsprávní organizace na území České republiky od roku 1945 až po současnost. Jsou zde přiblíženy územněsprávní reformy z roku 1948, 1960 a období po listopadu 1989. Část práce je také věnována historickému vývoji veřejné správy, který je důležitým a výchozím stavem pro následující události. cs
dc.format 54 s. , 8 s. příloh cs
dc.format.extent 464491 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject územní správa cs
dc.subject reforma cs
dc.subject národní výbory cs
dc.subject krajské zřízení cs
dc.subject okresy cs
dc.subject obec cs
dc.subject obce s rozšířenou působností cs
dc.subject Public administration en
dc.subject state administration en
dc.subject self-administration en
dc.subject territorial administration en
dc.subject reform en
dc.subject people's counsil en
dc.subject regional systém en
dc.subject district en
dc.subject municipality en
dc.title Reformy územněsprávní organizace na území ČR po roce 1945 cs
dc.title.alternative Reforms of Territory-Based Organization of Public Administration Carried out on the Territory of the Czech Republic after 1945 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macháček, Jiří
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated At my bachelor work I would like to put near reform's territorial administrative organization from Czech republic time 1945 till the present time. I included of territorial a administrative reform's 1949, 1960 from year's and period after November 1989 at my work. I would like to devote part of historical development of public administration, which he is important of consequence and starting position for next matters. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4611
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
polášková_2007_bp.pdfBlocked 453.6Kb PDF View/Open
polášková_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
polášková_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account