Nejvýznamnější investice Zlínského kraje v letech 2003-2006

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nejvýznamnější investice Zlínského kraje v letech 2003-2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájek, Oldřich
dc.contributor.author Pavičová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T21:58:58Z
dc.date.available 2010-07-15T21:58:58Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4495
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je přiblížit nejvýznamnější investice Zlínského kraje v letech 2003-2006. V teoretické části je vymezen Zlínský kraj, Agentura CzechInvest a Regionální rozvojová agentura Východní Moravy. Dále jsou pak popsána grantová schémata jako možnosti spolufinancování regionálního rozvoje. V analytické části jsou popsány jednotlivé projekty realizované ve Zlínském kraji, průmyslové zóny, také je popsán vliv investic na regionální rozvoj a komparace s Olomouckým krajem. cs
dc.format 54 s, 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 9433998 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Zlínský kraj cs
dc.subject Agentura CzechInvest cs
dc.subject Regionální rozvojová agentura Východní Moravy cs
dc.subject grantové schéma cs
dc.subject zahraniční investice cs
dc.subject Zlin region en
dc.subject CzechInvest agency en
dc.subject East Moravia regional development agency en
dc.subject grant scheme en
dc.subject foreign investments en
dc.title Nejvýznamnější investice Zlínského kraje v letech 2003-2006 cs
dc.title.alternative The most significant investments of Zlin region in years 2003 - 2006. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bičan, Jaroslav
dc.date.accepted 2007-01-31
dc.description.abstract-translated Objective of my thesis is to approximate most significant investments of Zlin region in years 2003 - 2006. There is Zlin region, CzechInvest agency and East Moravia regional development agency qualified in theoretical part. Further there are described grant schemes as possibilities of regional development co-financing. In Analytic part there are analysed individual projects realised in Zlin region, industrial zones and also influence of investments on regional development and comparing to Olomouc region are described here. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4648
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
pavičová_2007_bp.pdfBlocked 8.996Mb PDF View/Open
pavičová_2007_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
pavičová_2007_op.doc 58.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account