Hodnocení naplňování a návrhy pro Strategii rozvoje Místní akční skupiny Bojkovska

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení naplňování a návrhy pro Strategii rozvoje Místní akční skupiny Bojkovska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel
dc.contributor.author Boráňová, Lenka
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:08Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:08Z
dc.date.issued 2018-12-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/44978
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá tématem Hodnocení naplňování Strategie rozvoje Místní akční skupiny Bojkovska včetně návrhů pro další rozvoj tohoto území. Tato práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na problematiku rozvoje venkova a místních akčních skupin, a také popisuje strukturální fondy Evropské unie. V praktické části je popsána základní charakteristika místní akční skupiny Bojkovska, provedena socioekonomická analýza MAS Bojkovska, zhodnocení naplňování cílů a indikátorů ze strategie rozvoje. Na závěr jsou definovány návrhy dalšího rozvoje tohoto území včetně zásobníku typových projektů.
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject místní akční skupina cs
dc.subject rozvoj venkova cs
dc.subject regionální politika cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject strategie rozvoje cs
dc.subject místní akční skupina Bojkovska cs
dc.subject local action group en
dc.subject rural development en
dc.subject regional policy en
dc.subject structural funds en
dc.subject development strategy en
dc.subject Bojkovice local action group en
dc.title Hodnocení naplňování a návrhy pro Strategii rozvoje Místní akční skupiny Bojkovska
dc.title.alternative Evaluation of Implementation and Proposals for the Development Strategy of the Bojkovice Local Action Group
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Danko, Lukáš
dc.date.accepted 2019-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the topic Evaluation of implementation for Development strategy of Bojkovice Local Action Group including proposals for further development of this territory. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical part is focused on issue of rural development and of local action groups. This part also describes structural funds of EU. In the practical part the characteristics of Bojkovice local action group is described, socio-economic analysis is done and evaluation of fulfillment of objectives and measures is realized. Finally, there are proposals for further development of the territory in the form of stack of type projects.
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 52399
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
boráňová_2019_dp.pdf 2.448Mb PDF View/Open None
boráňová_2019_op.docx 22.49Kb Unknown View/Open None
boráňová_2019_vp.docx 23.73Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account