Domácí násilí a propagace jeho prevence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí a propagace jeho prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika
dc.contributor.author Sommerová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:18:47Z
dc.date.available 2010-07-13T12:18:47Z
dc.date.issued 2006-04-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/449
dc.description.abstract Tato diplomová práce popisuje, vysvětluje a analyzuje problematiku domácího násilí páchaného na ženách a propagaci jeho prevence. Teoretická část podává základní informace o jednotlivých aspektech této problematiky. Druhá část je věnována analýze propagačních aktivit realizovaných v České republice a v zahraničí. Projektová část shrnuje názory získané při rozhovorech se zástupkyněmi neziskových organizací a přináší výsledky dotazníkového šetření. Na základě všech získaných údajů jsou v závěru předloženy návrhy na zlepšení propagace v oblasti domácího násilí. cs
dc.format 118 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1873062 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject násilí na ženách cs
dc.subject propagace cs
dc.subject prevence cs
dc.subject neziskové nevládní organizace cs
dc.subject domestic violence en
dc.subject violence against women en
dc.subject propagation en
dc.subject prevention en
dc.subject non-profit non-government organizations en
dc.title Domácí násilí a propagace jeho prevence cs
dc.title.alternative Domestic violence and communication strategies of its prevention en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zelinský, Miroslav
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated This diploma work describes, interprets and analysis the issue of domestic violence against women and the tools of marketing communications of its prevention. The theoretical part presents basic information about individual aspects of the issue. The second part analysis promotional activities executed in the Czech republic and abroad. The project part summarizes opinion gathered during interviews with representatives of non-profit organizations and it brings the results of the questionnaire survey. On basis of all acquired data there are propounded improving proposal for promotion in the area of domestic violence. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2734
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
sommerová_2006_dp.pdf 1.786Mb PDF View/Open
sommerová_2006_vp.doc 59Kb Microsoft Word View/Open
sommerová_2006_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account