Analýza oběhu účetních dokladů ve vězeňské službě s cílem navrhnout vhodnější pohyb dokladů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza oběhu účetních dokladů ve vězeňské službě s cílem navrhnout vhodnější pohyb dokladů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchomelová, Jarmila
dc.contributor.author Paluchová, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:01:39Z
dc.date.available 2010-07-15T22:01:39Z
dc.date.issued 2006-12-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4505
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se věnuji analýze a návrhu vhodné směrnice pro oběh účetních dokladů ve Vazební věznici Olomouc. VV Olomouc je organizační složkou státu a oběh účetních dokladů zde souvisí s finanční kontrolou. V teoretické části jsem zahrnula základní poznatky o předmětu účetnictví, účetních dokladech a problematice, která se týká tvorby směrnice. V úvodu praktické části je představena VV Olomouc. Dále byla provedena analýza původní směrnice. Na základě jejich nedostatků byl zpracován návrh nové směrnice, která bude upravovat pohyb účetních dokladů ve VV Olomouc. cs
dc.format 55 s., 18 s. příloh. cs
dc.format.extent 866779 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Účetnictví cs
dc.subject účetní doklady cs
dc.subject směrnice cs
dc.subject finanční kontrola cs
dc.subject Accounting en
dc.subject Actuarial documents en
dc.subject Guideline en
dc.subject Financial control en
dc.title Analýza oběhu účetních dokladů ve vězeňské službě s cílem navrhnout vhodnější pohyb dokladů cs
dc.title.alternative Analyze of circulation of vouchers in The Stockade with aim to propose more suitable documents movement. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2007-01-17
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I deal with an analysis and a proposal of efficient guideline for circulation of vouchers in The Remand prison Olomouc. The Remand prison Olomouc is an organizational body of the state and there the circulation of vouchers has connection with financial control. In the theoretical part I summarized basic facts about object of accounting, actuarial documents and problems, which is related to creation of guideline. In introduction practical part is described The Remand prison Olomouc. After that, there was a deep analysis of primal direction made. On the basis of their ascertained inadequacies has been processed a proposal of new guideline, which will be edited circulation of vouchers in The Remand prison Olomouc. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4722
dc.date.assigned 2006-10-06
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
paluchová_2007_bp.pdfBlocked 846.4Kb PDF View/Open
paluchová_2007_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
paluchová_2007_op.doc 58Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account