Informační systém v terénu - -analýza

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informační systém v terénu - -analýza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav cs
dc.contributor.author Jachanová, Iva cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:02:35Z
dc.date.available 2010-07-15T22:02:35Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4509
dc.description.abstract Ve své magisterské práci se zabývám problematikou a formou vytváření grafické prezentace v exteriéru, v terénu, v přírodě. V první kapitole se věnuji historii, počátkům českého turistického klubu, vývoji turistiky, vzniku potřeby významné turistické trasy označovat. Následující kapitola je o obecných zása-dách značení turistických, cykloturistických a lyžařských cest, a o způsobech značení v ostat-ních evropských zemích. Třetí kapitola se zabývá problematikou naučných stezek, jejich zři-zování, udržování, označování a barevnému kódování. Další kapitola popisuje normy ISO, vztahující se k této problematice. Celá práce je doplněná obrazovou dokumentací, která po-máhá čtenáři přiblížit se lépe k dané problematice. Závěr doplňují moje vlastní postřehy, ná-zory a návrhy grafického ztvárnění naučné stezky. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 1516870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Orientační systémy cs
dc.subject značení v přírodě cs
dc.subject turistická cesta cs
dc.subject naučná stezka cs
dc.subject historie turistiky cs
dc.subject Signs in nature en
dc.subject tourist path en
dc.subject tourist sign en
dc.subject tourist mark en
dc.subject educational path en
dc.subject the history of tourism in the Czech Republic en
dc.title Informační systém v terénu - -analýza cs
dc.title.alternative Information systems in the landscape en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Baroňová, Lenka cs
dc.date.accepted 2007-05-30 cs
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis I deal with the problematics and form of creating graphical presentation outdoors, in the terrain, in the landscape. In the first chapter I deal with the founding of the Czech Tourist Club, the development of tourism, the creation of the demand to mark the significant tourist paths. The following chap-ter is about general rules for marking tourist, cyklotourist and ski paths and about the means of marking in other European countries. The third chapter describes colour coding, tourist marking according to the ISO norm and pictograms. The whole work is supplemented with picture documentation, which helps the reader to better understand the given topic. The con-clusion is supplemented with my own opinions and projects of graphical shape of a educa-tional path. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 5211
dc.date.assigned 2007-01-15 cs
utb.result.grade D
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
jachanová_2007_dp.pdfBlocked 1.446Mb PDF View/Open
jachanová_2007_vp.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open
jachanová_2007_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account