[NEOBHÁJENO] Aktivity dětí mladšího školního věku ve školní družině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Aktivity dětí mladšího školního věku ve školní družině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Zemanová, Pavlína
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:14Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:14Z
dc.date.issued 2019-01-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45111
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá aktivitami dětí mladšího školního věku ve školní družině. Práce sestává ze dvou částí, a to z části teoretické a následně části praktické. V teoretické části práce jsou uvedeny skutečnosti z oblasti základních pojmů a literatury souvisejících s daným tématem a dále jeho význam pro sociální pedagogiku. V neposlední řadě jsou popsány charakteristiky dětí mladšího školního věku, školní družiny a jejich vzájemného působení. V poslední kapitole teoretické části je popsáno fungování a práce školní družiny při Základní škole Lažánky, která je stěžejním místem pro výzkum. V praktické části je pak metodou rozhovoru s dětmi, které navštěvují školní družinu, a rozhovoru s vychovatelkami zachyceno, jak děti vnímají školní družinu. Z předkládaného výzkumu vyplývá, že děti vnímají školní družinu pozitivně a rády ji navštěvují.
dc.format 51 s. (75 065 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mladší školní věk cs
dc.subject školní družina cs
dc.subject vychovatelka cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject zájmová činnost cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject younger school age en
dc.subject after-school care center en
dc.subject governess en
dc.subject activity en
dc.subject leisure time en
dc.subject activities en
dc.title [NEOBHÁJENO] Aktivity dětí mladšího školního věku ve školní družině
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] The Activity of Younger School-Age Children in After-School Clubs
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Staňková, Iva
dc.date.accepted 2019-05-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the activities of younger school age children at school. The thesis consists of two parts, the theoretical part and the practical part. In the theoretical part of the thesis there are presented facts from the field of basic terms and literature related to the given topic and its importance for social pedagogy. Last but not least, the characteristics of younger school age children, the school class and their interaction are described. The last chapter of the theoretical part describes the functioning and work of the after-school club at the elementary school of Lažánky, which is a crucial point of re-search. In the practical part, the method of conversation with children attending the after-school club and an interview with the governess describes, how children perceive the after-school club. The research suggests that children perceive school clubs positively and like to visit it.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 52595
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2019-04-24
local.subject názory a postoje cs
local.subject spotřebitelé cs
local.subject děti školního věku cs
local.subject views and attitudes en
local.subject school children en


Files in this item

Files Size Format View Description
zemanová_2019_dp.pdf 2.408Mb PDF View/Open None
zemanová_2019_op.docx 18.51Kb Unknown View/Open None
zemanová_2019_vp.docx 21.81Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account