Analýza vybraného pracoviště ve vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza vybraného pracoviště ve vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hollý, Martin
dc.contributor.author Mičová, Zuzana
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:15Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:15Z
dc.date.issued 2019-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45149
dc.description.abstract Bakalárska práca sa zaoberá analýzou vybraného pracoviska vo vybranej spoločnosti. Cieľom práce je analyzovať súčasný stav vybraného pracoviska a definovať návrhy a odporúčania smerujúce k optimalizácii výrobného procesu. Prvá časť práce predstavuje teoretickú rešerš zaoberajúcu sa poznatkami o výrobe a výrobnom procese, najmä typoch výroby, štíhlej výrobe, princípoch lean, ako aj vybranými metódami zlepšovania procesov a vybranými ukazovateľmi výkonnosti. Praktická časť sa zameriava na popis vybraného výrobného pracoviska, popisuje činnosti pracovníkov, ktorí dané pracovisko obsluhujú a ich náplň práce. Obsahuje zhodnotenie súčasného stavu. Záver praktickej časti poskytuje možnosti na zlepšenia vrátane predpokladaných prínosov.
dc.format 61
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výroba cs
dc.subject štíhla výroba cs
dc.subject 5S cs
dc.subject zlepšovanie procesov cs
dc.subject OEE cs
dc.subject production en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject 5S en
dc.subject process improvement en
dc.subject OEE en
dc.title Analýza vybraného pracoviště ve vybrané společnosti
dc.title.alternative Analysis of the Selected Workplace in the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Juřičková, Eva
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of the selected workplace in the selected company. The aim of the thesis is to analyze the current state of the selected workplace and define suggestions and recommendations, who are aimed to optimize the production process. The first part of the thesis presents a theoretical research dealing with the knowledge of production and manufacturing process, especially the types of production, lean manufacturing, lean principles, as well as selected methods of process improvement and selected performance indicators. The practical part focuses on the description of the selected production workplace, describes the activities of the workers who operate the workplace and their job description. It includes an assessment of the current status. The conclusion of the practical part provides possibilities for improvement, including the expected benefits.
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 52643
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
mičová_2019_dp.pdf 2.153Mb PDF View/Open None
mičová_2019_op.pdf 392.5Kb PDF View/Open None
mičová_2019_vp.pdf 385.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account