Tvorba edukačního materiálu s prvky e-learningu systému PCO GLOBAL

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tvorba edukačního materiálu s prvky e-learningu systému PCO GLOBAL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ivanka, Ján
dc.contributor.author Lučan, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:06:30Z
dc.date.available 2010-07-15T22:06:30Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4515
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vytvoření edukačního materiálu s prvky e-learningu pro účely výukového materiálu systému PCO Global a realizace manuálu pro obsluhu a nastavení základních parametrů tohoto systému. Vytvoření základních ukázkových schémat pro správu střežených objektů, hardwarové řízení systému, popis a porovnávání připojení EZS k PCO pomocí komutované linky nebo rádia, analýza a syntéza cen připojení k PCO z hlediska zákazníka a nové trendy ve vývoji systémů PCO pro PKB. cs
dc.format 94 cs
dc.format.extent 2109775 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alarm receiving centre en
dc.subject message formats en
dc.subject public switched telephone network en
dc.subject radio transmitter en
dc.subject Pult centrální ochrany cs
dc.subject formát zprávy cs
dc.subject veřejná telefonní síť cs
dc.subject rádiový vysílač cs
dc.title Tvorba edukačního materiálu s prvky e-learningu systému PCO GLOBAL cs
dc.title.alternative Creation of educative material with e-learning elements system of ARC Global en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křesálek, Vojtěch
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated This bachelor work aims to create an educational source which includes e-learning elements. It has been written with the purpose to create an educational source for ARC Global system and manual about maintenance and configuration of this system. Some of these elements for example are: creation of basic exemplary schemes for buildings' security administration, hardware administration of system, description and comparison of a connection by switched line or radio to an Electric Security System and Alarm Receiving Centre, analysis and synthesis of prices costumers connection to Alarm Receiving Centre and introduction of new trends in the development of Alarm Receiving Centre and Electric Security System. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 5962
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
local.subject Dohledové a poplachové přijímací centrum cs
local.subject elektronické zabezpečovací systémy cs
local.subject telekomunikace cs
local.subject Monitoring and alarm receiving center en
local.subject electronic preventive systems en
local.subject telecommunication en


Files in this item

Files Size Format View
lučan_2007_bp.pdf 2.012Mb PDF View/Open
lučan_2007_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
lučan_2007_op.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account