Analýza rentability sociálních lůžek v soukromém zdravotním zařízení v účetním pojetí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rentability sociálních lůžek v soukromém zdravotním zařízení v účetním pojetí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Otrusinová, Milana
dc.contributor.author Mitričová, Hana
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:17Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:17Z
dc.date.issued 2019-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45182
dc.description.abstract Obsahem této bakalářské práce je rentabilita poskytovaných sociálních služeb v soukromém zdravotním zařízení společností XY. Cílem práce je porovnání finančních ukazatelů sociálního oddělení s údaji za celou společnost, jejich vyhodnocení a následná doporučení. Teoretická část je zaměřena na finanční analýzu, analýzu rentability, účetnictví společnosti a zákonné předpisy a pravidla pro poskytování sociálních služeb v České republice. V praktické části je nejprve představena společnost XY, včetně její strategie. Dále je zde přehled o účtování v souvislosti se sociálními lůžky a výpočet rentability za sociální služby v porovnání s údaji za celou společnost. V závěru práce je vyhodnocení spolu s doporučeními pro danou společnost.
dc.format 79 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject náklady cs
dc.subject výnosy cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject rentability en
dc.subject accouting methods en
dc.subject expenses en
dc.subject revenues en
dc.subject social services en
dc.title Analýza rentability sociálních lůžek v soukromém zdravotním zařízení v účetním pojetí
dc.title.alternative Profitability Analysis of the Social Beds in the Private Healthcare from Accouting Point of View
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Müllerová, Erika
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The content of this bachelor thesis is rentability of provided social services in private sector by Company XY. The intention of this thesis is benchmarking of financial performance indicators of social department in the Company against the performance of Company as a whole unit, the evaluation and relevant recommendations. The theoretical part has its focus on financial analysis, rentability analysis, book-keeping and legal regulations and rules for offering of social services in Czech Republic. The practical part begins with introduction of Company XY, including its strategy. Further, it contains overview of the accounting methods and calculation of rentability for social department in comparison with rentability of the Company as whole. The final part of thesis concludes with evaluation of company and recommendations.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 52700
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
mitričová_2019_dp.pdf 5.634Mb PDF View/Open None
mitričová_2019_op.docx 22.07Kb Unknown View/Open None
mitričová_2019_vp.docx 22.26Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account