Finanční analýza vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Finanční analýza vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Homola, David
dc.contributor.author Polách, Filip
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:17Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:17Z
dc.date.issued 2019-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45186
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2013 - 2017. Práce je složena z teoretické části obsahující rešerši literatury a z části praktické, která obsahuje samotnou finanční analýzu vybrané společnosti. Začátek práce slouží k obeznámení o funkci, uživatelích a zdrojích pro vypracování finanční analýzy. Následuje rozbor účetních výkazů, popis metod a ukazatelů finanční analýzy. Na základě těchto informací je poté v praktické části provedena finanční analýza společnosti XY, s.r.o. Závěrečná část práce obsahuje zhodnocení finanční situace a návrh doporučení z něj vyplývajících.
dc.format 79 s. (117 004 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční analýza cs
dc.subject účetní výkazy cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject obratovost cs
dc.subject ziskovost cs
dc.subject peněžní toky cs
dc.subject financial analysis en
dc.subject financial statements en
dc.subject indebtedness en
dc.subject liquidity en
dc.subject activity en
dc.subject profitability en
dc.subject cash flows en
dc.title Finanční analýza vybrané společnosti
dc.title.alternative The Financial Analysis of the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Struhařová, Kateřina
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The main aim of the Bachelor´s thesis is to assess the financial situation of a selected company in the years 2013 - 2017. The thesis is compounded of a theoretical part including the literature recherche and an analytical part containing the financial analysis of the chosen company. The introduction tends to familiarize the reader with function, users and sources for the financial analysis preparation. The next step is focused upon the classification of financial statements, description of methods and indicators of the financial analysis. Based upon the ascertained pieces of information, the complex financial analysis of the company XY, s.r.o. was propounded. The final part of the thesis contains the overall review of the financial situation and recommendations for the company´s management resulting from it.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 52706
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
polách_2019_dp.pdf 6.338Mb PDF View/Open None
polách_2019_op.pdf 615.9Kb PDF View/Open None
polách_2019_vp.docx 22.89Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account