Srovnání daňového zatížení příjmů ze závislé a samostatné činnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Srovnání daňového zatížení příjmů ze závislé a samostatné činnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Homola, David
dc.contributor.author Urbanová, Ladislava
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:18Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:18Z
dc.date.issued 2019-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45217
dc.description.abstract Bakalářské práce je zaměřena na zdanění příjmů fyzických osob, a to na příjmy ze závislé a samostatné činnosti. Cílem práce je srovnání daňového zatížení příjmů z těchto činností u fyzických osob. V rámci řešení byla použita při zpracování teoretické části metoda deskripce a abstrakce. Praktická část byla řešena pomocí analýzy a komparační metody. Podstatou řešení bylo zjištění daňového zatížení u jednotlivých příjmů a určení, která činnost je při daném příjmu nejméně daňově zatěžující a při jakém příjmu je daňové zatížení stejné. Na základě nabytých znalostí z odborné literatury byly vypracovány modelové příklady, kde je vysvětlen způsob a specifika zdanění při různých výších příjmů. Byla provedena analýza daňového zatížení včetně odvodů na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení v roce 2018. V práci byly vytvořeny přehledy, zobrazující celkovou výši daňového zatížení u příjmů a míru daňového zatížení. Hlavním výsledkem práce je zjištění, která z činností je při vybraných příjmech nejméně daňově zatěžující a určení výše jednotlivých odvodů.
dc.format 80 s. (148 532 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject daň z příjmů cs
dc.subject daňové zatížení cs
dc.subject veřejné zdravotní pojištění cs
dc.subject sociální zabezpečení cs
dc.subject závislá činnost cs
dc.subject samostatná činnost cs
dc.subject Income tax en
dc.subject Tax burden en
dc.subject Public health insurance en
dc.subject Social security en
dc.subject Dependant activity en
dc.subject self-employment activity en
dc.title Srovnání daňového zatížení příjmů ze závislé a samostatné činnosti
dc.title.alternative The Comparison of the Tax Burden on Dependent and Self-employment Activity
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jarolímová, Blanka
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on personal income taxation of dependant and self-employment activity. The aim of the thesis is to compare the tax burden of income for these activities of individuals. Within the solution, the method of destruction and abstraction was used in the theoretical part. The practical part has been solved by analysis and comparative method. The core of this solution was to determine a tax burden on individual incomes and to determine which activity has the lowest or equal tax burden for an income. Based on the acquired knowledge from literature sources, model examples were structured, throughout the method and specifics of taxation at different income levels are explained. An analysis of the overall tax burden including public health insurance and social security contributions in 2018 was made. The main result of the work is to find out which of the activities is the lowest tax burden on selected revenues and also the determination of levies.
dc.description.department Ústav financí a účetnictví
dc.thesis.degree-discipline Účetnictví a daně cs
dc.thesis.degree-discipline Accounting and Taxes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 52755
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
urbanová_2019_dp.pdf 2.782Mb PDF View/Open None
urbanová_2019_op.docx 22.69Kb Unknown View/Open None
urbanová_2019_vp.docx 22.63Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account