Využití OpenGL při vizualizaci řídících procesů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití OpenGL při vizualizaci řídících procesů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Pavel
dc.contributor.author Mahdalíček, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:10:59Z
dc.date.available 2010-07-15T22:10:59Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4523
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je vytvořit program, který bude pomocí OpenGL zobrazovat průběh řízení různých systémů. Program se bude zaměřovat na visuální stránku. Pro jednoduchost budou podporovány pouze spojité dvoupolohové regulátory s penalizací. Nejedná se tedy o program určený pro laboratorní účely, ale spíše o program určený k prezentovaní výrobků, řídících systé-mů, různých simulací. Vykreslování scény bude postaveno na vlastním vykreslovacím enginu. K vytvoření aplikace bude použita knihovna SDL, celý program díky tomu bude spustitelný pod operačními systémy windows i linux. cs
dc.format 42 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1133667 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject OpenGL en
dc.subject regulation en
dc.subject simulation en
dc.subject rendering en
dc.subject opengl cs
dc.subject řídící systém cs
dc.subject simulace cs
dc.subject vykreslování cs
dc.title Využití OpenGL při vizualizaci řídících procesů cs
dc.title.alternative Using OpenGL in visual driving processes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bližňák, Michal
dc.date.accepted 2007-06-21
dc.description.abstract-translated Main goal of this bachelor thesis is create programme, which will use OpenGL to draw process of regulation. Programme will be focused on visual part. To keep it simple, programme will sup-port just high-low regulators with penalization. So, this programme is not determined to use in the laboratory, but rather to present products, control systems and different simulations. Rendering will be made by my own render engine. Application will be made with library SDL. Whole pro-gramme will run under operating systems windows and linux. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6250
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade B
local.subject vizualizace (počítačová grafika) cs
local.subject řídicí systémy cs
local.subject elektronické prezentace cs
local.subject visualization (computer graphics) en
local.subject control systems en
local.subject electronic presentations en


Files in this item

Files Size Format View
mahdalíček_2007_bp.pdf 1.081Mb PDF View/Open
mahdalíček_2007_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
mahdalíček_2007_op.doc 292Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account