Parametrizace 3D geometrie ozubení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Parametrizace 3D geometrie ozubení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sámek, David
dc.contributor.author Lorenc, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:12:52Z
dc.date.available 2010-07-15T22:12:52Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4526
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na plnou parametrizaci 3D geometrie ozubení v programu CATIA V5. Geometrie ozubení byla vytvořena pro přímé, šikmé a kuželové ozubení včetně zahrnutí korekce zubů. K požadovanému tvaru výstupu ozubení dojde odečtením negativu od hrubého tvaru. Vytvořená ozubení splňují jednotlivé kroky tak, aby změnou některého z tvořících parametrů ve sketch/3D došlo k aktualizaci daného ozubení. Zároveň vytvořená geometrie splňuje podmínky kopírovatelnosti a polohovatelnosti včetně historie. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 4203896 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject CAD cs
dc.subject CATIA cs
dc.subject parametrizace cs
dc.subject ozubená kola cs
dc.subject CAD en
dc.subject CATIA en
dc.subject parameterization en
dc.subject gears en
dc.title Parametrizace 3D geometrie ozubení cs
dc.title.alternative Parameterization of the 3D geometry of gearing en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mrázek, Dušan
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This study is focused on the full parameterization of the 3D geometry of gearing by CATIA V5 software. The geometry of gearing was created for straight, angular and bevel gearing including final teeth corrections. Required gearing output shape is reached by cutting a negative from complementary shape. In this manner created teeth fulfil particular operations in such a way that every change of input variables in sketch/3D cause updating of a given gearing. At the same time, the created geometry accomplishes requirements of easy cloning and positioning including the operations history. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 5248
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
lorenc_2007_bp.pdfBlocked 4.009Mb PDF View/Open
lorenc_2007_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word View/Open
lorenc_2007_op.pdf 233.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account