Význam rýže jako potraviny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Význam rýže jako potraviny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Poláchová, Klára
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:13:07Z
dc.date.available 2010-07-15T22:13:07Z
dc.date.issued 2007-06-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4527
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na význam rýže jako potraviny v celosvětovém měřítku. Obsahuje základní charakteristiky rýže jako rostliny, její pěstování a technologické zpra-cování. Dále je popsána produkce, dovoz, vývoz, spotřeba rýže nejen ve světě, ale i v České republice. Práce se zabývá nutričními hodnotami rýže a její vazbou na lidskou vý-živu. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 1162077 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject rýže cs
dc.subject Oryza sativa cs
dc.subject GMO rýže cs
dc.subject geneticky modifikovaná rýže cs
dc.subject parboiled rýže cs
dc.subject GMO rice en
dc.subject genetic modified rice en
dc.subject parboiled rice en
dc.title Význam rýže jako potraviny cs
dc.title.alternative Meaning rice like groceries en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Velichová, Helena
dc.date.accepted 2007-06-29
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is interested in meaning rice like groceries in worldwide kriteria. It includes basic characteristics rice like herbage, prosecution and technological proces-sing. In addition, it is described performance, supply, export, consumption rice not only abroad, but also in Czech republic. Work deal with nutritive value rice and her bindings to the health. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5241
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
poláchová_2007_bp.pdfBlocked 1.108Mb PDF View/Open
poláchová_2007_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
poláchová_2007_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account