Ekologická daňová reforma

DSpace Repository

Language: English čeština 

Ekologická daňová reforma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pastuszková, Eliška
dc.contributor.author Gofroň, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:14:19Z
dc.date.available 2010-07-15T22:14:19Z
dc.date.issued 2007-01-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4530
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce "Ekologická daňová reforma" je popsat a analyzovat ekologickou daňovou reformu v České republice. Práci jsem rozčlenil na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje současné administrativně-právní a ekonomické nástroje ochrany životního prostředí. V praktické části se zabývám současnou daňovou soustavou a návrhem koncepce ekologické daňové reformy v České republice. Zaměřuji se především na popsání jejích předpokladů, sazeb jednotlivých daní i jejích plánovaných dopadů. cs
dc.format 62 s. cs
dc.format.extent 460684 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Životní prostředí cs
dc.subject administrativně-právní nástroje cs
dc.subject ekonomické nástroje cs
dc.subject daňová soustava cs
dc.subject ekologická daňová reforma cs
dc.subject Environment en
dc.subject administratively-legal istruments en
dc.subject economic instruments en
dc.subject tax system en
dc.subject ecological tax reform en
dc.title Ekologická daňová reforma cs
dc.title.alternative Ecological tax reform en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kolářová, Eva
dc.date.accepted 2007-01-30
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis "Ecological tax reform" is to describe and analyze ecological tax reform in the Czech Republic. I have divided this work into two parts. The theoretical part describes current administratively-legal and economic instruments of environmental protection. In the practical part, I concentrate on the current tax system and the proposal of ecological tax reform conception in the Czech Republic. Mainly, I focus on describing of its presumptions, rates of individual taxes and also its supposed incidencies. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 4592
dc.date.assigned 2006-10-20
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
gofroň_2007_bp.pdf 449.8Kb PDF View/Open
gofroň_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
gofroň_2007_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account