Výroba části formy 3D tiskem s různou materiálovou kvalitou formy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výroba části formy 3D tiskem s různou materiálovou kvalitou formy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shejbalová, Dana
dc.contributor.author Šimek, Radek
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:22Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:22Z
dc.date.issued 2019-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45319
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá problematikou znečišťování forem vyrobených metodou 3D tisku od vulkanizačních zbytků. V teoretické části jsou popsány aplikace 3D tisku, jed-notlivé tiskové technologie a jejich využití, materiály pro 3D tisk kovů, jejich způsoby výroby a vlastnosti. V teoretické části jsou také popsány faktory ovlivňující kontaminaci forem, možné analýzy kontaminace a hodnocení jakosti povrchu dutiny forem. V praktické části jsou popsána použitá zkušební tělíska reprezentující dutinu formy, vulkanizační směs a postup lisování. V praktické části jsou dále analyzována zkušební tělíska před, v průběhu a po dokončení lisování. Výsledky jsou v praktické části analyzovány a vyhodnoceny.
dc.format 101 s (99 260 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject 3D tisk cs
dc.subject rychlé prototypování cs
dc.subject kaučuk cs
dc.subject kaučuková směs cs
dc.subject lisování cs
dc.subject kontami-nace cs
dc.subject znečištění cs
dc.subject forma cs
dc.subject 3D print en
dc.subject Rapid Prototyping en
dc.subject rubber en
dc.subject rubber compound en
dc.subject molding en
dc.subject contaminati-on en
dc.subject fouling en
dc.subject mold en
dc.title Výroba části formy 3D tiskem s různou materiálovou kvalitou formy
dc.title.alternative Production of 3D Mold Parts by Printing with Different Material Quality of the Mold
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dvořák, Zdeněk
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the problematics of the contaminations of the molds made with the 3D methods from vulcanized rests. In the theoretical part, the application of the 3D print-ing, individual technologies, and their use is described as well as the materials used for the 3D print, their production, and their characteristics. The theoretical part also describes fac-tors that influence the contamination of the molds and the qualification of the quality of the cavity surface of the forms. The practical part deals with the test corpuscles which repre-sent the mold cavities, vulcanization mixture, and the process of pressing. It also analyses the test corpuscles before, during and after the pressing. The results are processed and evaluated in the practical part.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.thesis.degree-discipline Výrobní inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Production Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 52889
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-15


Files in this item

Files Size Format View Description
šimek_2019_dp.pdf 8.785Mb PDF View/Open None
šimek_2019_op.pdf 456.2Kb PDF View/Open None
šimek_2019_vp.pdf 576.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account