[NEOBHÁJENO] Faktory ovlivňující únavovou životnost konstrukčních kompozitů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

[NEOBHÁJENO] Faktory ovlivňující únavovou životnost konstrukčních kompozitů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žaludek, Milan
dc.contributor.author Krejčiřík, Zbyněk
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:22Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:22Z
dc.date.issued 2019-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45324
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o únavovém chování konstrukčních kompozitů a faktorům, které ovlivňují jak mechanické, tak dynamické vlastnosti těchto materiálů. Teoretická část je především zaměřena na obecný popis jednotlivých složek kompozitních materiálů, únavovém chování a způsobu, jak jej lze měřit. V poslední kapitole je rozebrána problematika faktorů, které toto chování ovlivňuje. V praktické části jsou popsány experimentální zjištění mechanických a dynamických vlastností na jednotlivých typech zkušebních vzorků. Mechanické vlastnosti byly analyzovány zkouškou tříbodového ohybu a v tahu, dynamická zkouška pak probíhala v tahu.
dc.format 87 s. (78681 znaků bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject polymery cs
dc.subject kompozity cs
dc.subject prepreg cs
dc.subject únava kompozitních materiálů cs
dc.subject dynamické namáhání cs
dc.subject UD Deltapreg VV430U cs
dc.subject polymers en
dc.subject composites en
dc.subject prepreg en
dc.subject fatigue of composite materials en
dc.subject dynamic stress en
dc.subject UD Deltapreg VV430U en
dc.title [NEOBHÁJENO] Faktory ovlivňující únavovou životnost konstrukčních kompozitů
dc.title.alternative [NEOBHÁJENO] Factors Influencing the Fatigue Life of Structural Composites
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Javořík, Jakub
dc.date.accepted 2019-06-05
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with fatigue behavior of structural composites and factors that influence mechanical and dynamic properties of these materials. The theoretical part is mainly focused on the general description and individual components of composite materials, stress behavior and the way it can be measured. In the last chapter is discussed the issues of factors influencing this behavior. The practical part then describes the experimental deter-mination of mechanical and dynamic properties on individual types of test samples. The mechanical properties were analyzed by a three-point bending and tensile test, and the dy-namic test was tensile.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství
dc.description.result neobhájeno
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 52894
utb.result.grade F
dc.date.submitted 2019-05-20
local.subject únava materiálu cs
local.subject material fatigue en


Files in this item

Files Size Format View Description
krejčiřík_2019_dp.pdf 2.594Mb PDF View/Open None
krejčiřík_2019_op.pdf 833.1Kb PDF View/Open None
krejčiřík_2019_vp.pdf 437.6Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account