Materiály na bázi syntetického polyesteru: hodnocení biodegradability

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Materiály na bázi syntetického polyesteru: hodnocení biodegradability

Show full item record

No preview available
Title: Materiály na bázi syntetického polyesteru: hodnocení biodegradability
Author: Camfrlová, Tereza
Advisor: Koutný, Marek
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá hodnocením biodegradability vybraných polymerních materiálů v prostředí kompostu. Biodegradace byla stanovena na základě množství vyprodukovaného oxidu uhličitého. Tento plyn byl měřen pomocí hmotnostního analyzátoru plynů. Testované vzorky byly tvořeny směsí PBAT a TPS, přičemž TPS byl připraven pomocí dvou druhů plastifikátorů (močovina, glycerol). Průběh biodegradace byl sledován i optickou a skenovací elektronovou mikroskopií. Výsledky ukázaly, že vzorky obsahující TPS biodegradovaly rychleji než samostatný PBAT, a to především v počáteční fázi biodegradačního pokusu. Pomocí optické mikroskopie bylo potvrzeno, že během biodegradace docházelo k výraznému úbytku škrobu ve vzorcích. Pravděpodobně byl mikroorganismy nejdříve rozkládán škrob a až poté zbylá polymerní matrice, což dokazují i průběhy biodegradačních křivek. SEM snímky potvrdily přítomnost mikroorganismů na povrchu vzorků, které byly podrobeny biologickému rozkladu. Z výsledných hodnot mineralizace uhlíku z hlediska produkce CO2 bylo zjištěno, že větší vliv na biodegradaci testovaných vzorků měl druh použitého plastifikátoru než celkový obsah TPS.
URI: http://hdl.handle.net/10563/45369
Date: 2019-02-01
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí
Grade for thesis and defense: A 52975


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
camfrlová_2019_dp.pdf 4.615Mb PDF View/Open None
camfrlová_2019_op.docx 83.12Kb Unknown View/Open None
camfrlová_2019_vp.docx 158.7Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account