Analýza stravovacích zvyklostí mladé generace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza stravovacích zvyklostí mladé generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Severová, Marta
dc.contributor.author Bílková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:17:28Z
dc.date.available 2010-07-15T22:17:28Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4538
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou stravování mladé generace na území Zlínského kraje. V teoretické části jsou charakterizována základní výživová doporučení, základní složky potravy a poruchy příjmu potravy typické pro období puberty a dospívání. Pozornost je věnována rovněž problematice drog a alkoholu, jež se v poslední době jeví jako celosvětový problém mladé populace. V praktické části byla formou dotazníkového šetření provedena analýza stravovacích zvyklostí s přiřazením aktuálních otázek souvisejících se zdravým životním stylem týkajících se kouření, alkoholu a drog u respondentů ve věku 15 - 20 let. Výsledky byly zpracovány formou tabulek a přehledných grafů. cs
dc.format 54 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 824734 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Pitný režim cs
dc.subject alternativní výživové směry cs
dc.subject mentální anorexie cs
dc.subject mentální bulimie cs
dc.subject nadváha a obezita cs
dc.subject drogy cs
dc.subject alkohol cs
dc.subject Drinkable regime en
dc.subject alternative nutrition directions en
dc.subject anorexia nervosa en
dc.subject mental bulimy en
dc.subject excess weight and obesity en
dc.subject drugs en
dc.subject alcohol en
dc.title Analýza stravovacích zvyklostí mladé generace cs
dc.title.alternative Analysis of feeding habitudes of the young generation. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Družbíková, Helena
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with problems with food of young generation on territory of Zlins region. In theoretical part of work are characterized basic nutrition recommendation, constituents parts of food and eating disorders typical for period of pubescence and adolescence. Attention is devoted as well problems with drugs and alcohol, which are showed like worldwide problem of young population at last time. In practical part was in form of questionnaire inquiry effected analysis of board usages with assignment of actual questions related healthy life style dealing with smoking, alcohol and drugs at informants at the age from 15 to 20 years. Results were processed in form of tables and well - arranged graphs en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5225
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bílková_2007_bp.pdf 805.4Kb PDF View/Open
bílková_2007_vp.doc 38Kb Microsoft Word View/Open
bílková_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account