Příprava strukturovaných biopolymerních povrchů a studium jejich interakce s buňkami

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava strukturovaných biopolymerních povrchů a studium jejich interakce s buňkami

Show simple item record

dc.contributor.advisor Minařík, Antonín
dc.contributor.author Kocourková, Karolína
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:27Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:27Z
dc.date.issued 2019-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45435
dc.description.abstract Byly studovány možnosti využití metody sekvenovaného dávkování směsi dobrého a špatného rozpouštědla pro modifikaci biopolymerního povrchu. Zvolený přístup byl aplikován pro texturizaci filmů na bázi hedvábného proteinu Bombyx mori fibroinu. Experimenty ukázaly, že typ vznikající textury na povrchu filmu lze ovlivnit nejen úpravou procesních parametrů dávkování směsných roztoků, ale je nezbytné brát v úvahu výchozí sekundární strukturu B. mori fibroinu ve formě filmu. Bylo zjištěno, že kontrolou přechodů mezi amorfní strukturou SILK I a semi-krystalickou strukturou SILK II v kombinaci s nastavením modifikačních parametrů lze připravit specifické nano- a mikro-texturované povrchy, které rozdílně podmiňují chování kultivovaných buněčných kultur.
dc.format 78 s (86 467 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hedvábný protein cs
dc.subject fibroin cs
dc.subject povrch cs
dc.subject fázová separace cs
dc.subject nano- a mikro-textura cs
dc.subject buňky cs
dc.subject silk protein en
dc.subject fibroin en
dc.subject surface en
dc.subject phase separation en
dc.subject nano- and micro-texture en
dc.subject cells en
dc.title Příprava strukturovaných biopolymerních povrchů a studium jejich interakce s buňkami
dc.title.alternative Preparation of Structured Biopolymer Surfaces and Study of Their Interaction With Cells
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Capáková, Zdenka
dc.date.accepted 2019-06-04
dc.description.abstract-translated Possibilities of using the method of time-sequenced dosing of mixture of good and poor solvent to modify the biopolymer surface have been studied. This approach was applied to the texturization of silk protein films based on Bombyx mori fibroin. Experiments showed that the type of texture formed on the film surface can be influenced not only by adjusting the process parameters of the mixed solution dosing, but it is necessary to consid-er the initial secondary structure of B. mori fibroin in the form of a film. It has been found that by controlling the transitions between the SILK I amorphous structure and the SILK II semi-crystalline structure in combination with modifying parameters, specific nano- and micro-textured surfaces can be prepared that differentiate the behaviour of cultured cells.
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 53081
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-14


Files in this item

Files Size Format View Description
kocourková_2019_dp.pdf 4.987Mb PDF View/Open None
kocourková_2019_op.pdf 151.5Kb PDF View/Open None
kocourková_2019_vp.pdf 715.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account