Studie možností modifikace vlastností povrchu výrobku z POM a PA účinkem plazmatu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Studie možností modifikace vlastností povrchu výrobku z POM a PA účinkem plazmatu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, Miroslav
dc.contributor.author Mizera, Stanislav
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:19:25Z
dc.date.available 2010-07-15T22:19:25Z
dc.date.issued 2007-05-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4544
dc.description.abstract Řízená změna morfologie povrchů syntetických polymerních materiálů POM a PA je jednou z klíčových podmínek zvládnutí náročných aplikací vyžadujících např. vzájemné spo-jování jednotlivých složek adhezním spojem. Často je účelná změna charakteru povrchu vzhledem k potřebě jeho hydrofilizace, která umožní využití v různých oblastech stávají-cích technologií ( polygrafie, obalová technika). Změnou povrchové vrstvičky např. fixací aktivní organické nebo biopolymerní tenké vrstvy lze zabezpečit potřebnou biokompatibili-tu. Zvláštní kapitolou v této široké aplikační oblasti je dále potřeba pokovování plastů jed-nak s ohledem na potřebu zvýšení estetického efektu a případná potřeba specifické funkč-nosti v mikroelektronice. Z hlediska stále náročnějších požadavků na užitkové vlastnosti výrobků, se jeví jeví jako účelné např. zvyšování tvrdosti povrchových vrstev plastů, sni-žování frikčního koeficientu a zvyšování rázové houževnatosti. Jedním z důležitých proje-vů změny vlastností povrchů je souběžná změna mezního úhlu smáčení v důsledku povr-chového opracování. cs
dc.format 98 s., cs
dc.format.extent 3871903 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Plazma cs
dc.subject povrchová energie cs
dc.subject úhel smáčení cs
dc.subject drsnost cs
dc.subject POM cs
dc.subject PA cs
dc.subject Plasma en
dc.subject surface enargy en
dc.subject contact angle en
dc.subject roughness en
dc.subject POM en
dc.subject PA en
dc.title Studie možností modifikace vlastností povrchu výrobku z POM a PA účinkem plazmatu cs
dc.title.alternative Study of possibility of the surface properties modification of POM and PA products using atmospheric plasma en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Drga, Tomáš
dc.date.accepted 2007-06-05
dc.description.abstract-translated Controlled modification of surface morphology of shynthetic polymer materials POM and PA is one of the key issues to be solved to fulfill requirements of the final application, which required e.g. mutal connection of particular components by adhesive joints. The change of surface bahaviour is useful in different area of technologies ( printing art or packaging industry tec.). I tis possible to provide the necessary biocompatibility of the interface by modification of contact surfaces, e.g. by fixing of active organic or biopolymer coating. A special field in this wide practise application area is e.g. metallize plastics and microelectronic industry. Due to the increased demand and requirements for improvement of practicat properties of products, it is often necessary to increase surface hardness of plas-tics, reduce friction coefficient at the wall or abtain higher impact strenght. One of the im-portant simulttaneous effects of the proceeding changes of the surface physical parameters triggered by the plasma treatment is the simulataneous change of the equilibrium contact angle. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/206 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Konstrukce technologických zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment Construction en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 7261
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
mizera_2007_dp.pdfBlocked 3.692Mb PDF View/Open
mizera_2007_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
mizera_2007_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account