Modelování v programu Autodesk Inventor

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Modelování v programu Autodesk Inventor

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pokorný, Pavel
dc.contributor.author Staněk, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:20:50Z
dc.date.available 2010-07-15T22:20:50Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4548
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá technologií zaměřenou na CAD systémy. Práce se věnuje využi-tí této technologie ve strojírenské praxi, a to v oblasti konstrukce. Teoretická část práce popisuje využití CAD systémů pro různá odvětví průmyslu, poukazuje na nové možnosti nastupující moderní metody 3D tisku. Práci jsem zaměřil na 3D modelovací program Autodesk Inventor 11 Professional. Praktickou část jsem věnoval vytvoření 3D modelu pístového kompresoru. Kompresor jsem vymodeloval do jednotlivých komponentů, vytvořil podsestavy a sestavu. Pro montážní postup jsem vytvořil animaci. Všechny komponenty kompresoru jsou doplněny o kompletní výkresovou dokumentaci. Celou praktickou část jsem uskutečnil v 3D modelovacím programu - Autodesk Inventor 11 Professional. cs
dc.format 55 cs
dc.format.extent 3793611 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject a structural member en
dc.subject a associated production working plane en
dc.subject a associated production working axis en
dc.subject a working sketch en
dc.subject konstrukční prvek cs
dc.subject pomocná pracovní rovina cs
dc.subject pomocná pracovní osa cs
dc.subject pracovní náčrt cs
dc.title Modelování v programu Autodesk Inventor cs
dc.title.alternative Simulation in programme Autodesk Inventor en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macků, Lubomír
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with a technology intented on CAD systems. The thesis goes in for an usage of this technology in engineering practice, especially the construction area. Theoretic part describes the usage of CAD systems for different communication industry, points to new possibilities ingoing modern method of 3D printing. I intented my thesis on 3D model programme Autodesk Inventor 11 Professional. I devoted practical part to a creation of 3D model of a piston compressor. The compressor was shaped to the single components, made subassemblies and a group. To assembly the progress was formed an animation. All components of compressor are supplemented about full graphical documentation. Whole practical part I carried out in 3D plasticine programme - Autodesk Inventor 11 Professional. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 6284
dc.date.assigned 2007-02-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject počítačem podporované navrhování cs
local.subject konstruování cs
local.subject kompresory cs
local.subject computer-aided design en
local.subject engineering design en
local.subject compressors en


Files in this item

Files Size Format View
staněk_2007_bp.pdf 3.617Mb PDF View/Open
staněk_2007_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
staněk_2007_op.doc 281.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account