Krizová komunikace při mimořádných událostech integrovaného záchranného systému

DSpace Repository

Language: English čeština 

Krizová komunikace při mimořádných událostech integrovaného záchranného systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Mitáček, Ivo
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:21:13Z
dc.date.available 2010-07-15T22:21:13Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4550
dc.description.abstract Krizová komunikace tvoří už řadu let nedílnou součást krizového řízení a je důležitou spojnicí mezi složkami integrovaného záchranného systému a veřejností. Přenos životně důležitých informací směrem k veřejnosti v době, kdy dojde k mimořádné události ohrožující lidské životy, zdraví nebo majetek, se stává prioritou v jejich ochraně. Cílem práce je zmapovat teoretický a zákonný rámec krizové komunikace a jeho aplikaci v podmínkách jednotlivých základních složek integrovaného záchranného systému. Práce popisuje krizovou komunikaci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje a Policie ČR. Součástí práce jsou jedinečné informace z neveřejných dokumentů pro případy krizových stavů a komunikační modely pro jednotlivé druhy mimořádných i krizových událostí. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 576677 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject krizová komunikace cs
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject komunikace s veřejností cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject krizový stav cs
dc.subject ochrana veřejnosti cs
dc.subject crisis communication en
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject emergency event en
dc.subject public's protection en
dc.title Krizová komunikace při mimořádných událostech integrovaného záchranného systému cs
dc.title.alternative Crisis Communication within the Integrated Rescue System in Emergency Events en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Daňová, Dana
dc.date.accepted 2007-05-29
dc.description.abstract-translated The crisis communication is an integral component of the crisis control and also an important connection between the integrated rescue system and the general public. Transmission of essential information towards the general public is a priority for the public's protection at the time of an emergency event, which might be dangerous for the human lives, health and properties. The aim of the project is to describe the legal framework of the crisis communication and its effectual application in the conditions of the integrated rescue system and its individual constituent parts. The project covers the crisis communication among The Fire Rescue Service of the region of Zlin, The Emergency Health Service and The Police of The Czech Republic. The project also includes unique information, drawn from the private document files, for the crisis event cases and communication models for the particular types of the emergency and crisis events. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4956
dc.date.assigned 2007-01-15
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mitáček_2007_dp.pdf 563.1Kb PDF View/Open
mitáček_2007_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
mitáček_2007_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account