Neustálé zlepšování v automobilovém průmyslu ve společnosti UNITOOLS PRESS CZ a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Neustálé zlepšování v automobilovém průmyslu ve společnosti UNITOOLS PRESS CZ a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Válková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:21:45Z
dc.date.available 2010-07-15T22:21:45Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4552
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Neustálé zlepšování v automobilovém průmyslu ve společnosti UNITOOLS PRESS CZ a.s. je rozčleněna do tří základních částí. V první části je popsán pojem jakost, obecný systém neustálého zlepšování, ale především vybrané metody průmyslového inženýrství. V druhé části je představena společnost UNITOOLS PRESS CZ a.s. a je zde popsán současný stav neustálého zlepšování uvnitř organizace. Hlavní část tvoří výsledky dotazníkového průzkumu provedený ve společnosti. Poslední část diplomové práce tvoří projekty. Hlavním projektem je zavedení kontrolního zařízení určeného k hlídání celistvosti přístřihu. Druhý projekt je zlepšení pomocí karet ponaučení a poslední část tvoří zlepšení pomocí bezprostředních informací. cs
dc.format 94 s., 6 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1447448 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Jakost cs
dc.subject neustálé zlepšování cs
dc.subject průmyslové inženýrství cs
dc.subject metoda Poka-Yoke cs
dc.subject karty ponaučení cs
dc.subject bezprostřední informace cs
dc.subject mechanicko-elektronická kontrola výstřižků cs
dc.subject Quality en
dc.subject continual improvement en
dc.subject industrial engineering en
dc.subject method of Poka-Yoke en
dc.subject lessons learned card en
dc.subject proximately information en
dc.subject mechanical-electronic checking of blank en
dc.title Neustálé zlepšování v automobilovém průmyslu ve společnosti UNITOOLS PRESS CZ a.s. cs
dc.title.alternative Continual improvement at automotive field in the company UNITOOLS PRESS CZ as. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kloudová, Jitka
dc.date.accepted 2007-06-01
dc.description.abstract-translated The diploma thesis called: "Continual improvement at automotive field in the company UNITOOLS PRESS CZ as. is separated into three parts. In the first part the term quality, system of continual improvement, and selected methods of industrial engineering are described. In the second part the company UNITOOLS PRESS CZ a.s. is introduced together with describing the present situation of contiunal improvement within the company. The main part is created by the results of the questionnaire research carried out in the company. The last part of the diploma thesis is made of projects. The main project is installation of control device for blank parts compactness. Second project is the improvement by lessons learned cards and the last part is created by the improvement with a help of proximate informations. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 5668
dc.date.assigned 2007-03-05
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
válková_2007_dp.pdf 1.380Mb PDF View/Open
válková_2007_vp.doc 43Kb Microsoft Word View/Open
válková_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account