Postavení obce ve veřejné správě a její právotvorba

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postavení obce ve veřejné správě a její právotvorba

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurníková, Jana
dc.contributor.author Krajčovičová, Magda
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:22:10Z
dc.date.available 2010-07-15T22:22:10Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4554
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je pojednání o právotvorné činnosti obcí jako základních jednotek územní samosprávy. V úvodu práce je nejprve definována oblast veřejné správy a jejího členění - státní správy a samosprávy, přičemž důraz je kladen na územní samosprá-vu. Práce se dále věnuje postavení obcí ve struktuře veřejné správy, jejich pravomoci a působnosti, orgánům obce a stručně se zmiňuje také o dozoru nad působností obce. V další části práce obsahuje pojednání o historickém vývoji místní právotvorby na území České republiky a následně je pozornost věnována ústavně právním základům a rozdílům mezi místními právními předpisy. Praktická část řeší otázku legislativního procesu tvorby a vy-dávání právních předpisů obce a dále zahrnuje analýzu některých vybraných místních práv-ních předpisů. Závěr pak shrnuje výsledky práce a mé stanoviska. cs
dc.format 62 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 434017 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject územní samospráva cs
dc.subject obec cs
dc.subject působnost obce cs
dc.subject právotvorba cs
dc.subject obecně závazné vyhlášky obce cs
dc.subject nařízení obce cs
dc.subject public sector en
dc.subject municipal authorities en
dc.subject municipality en
dc.subject activity of a municipality en
dc.subject rule-making en
dc.subject generally binding ordinances and regulations of the municipality en
dc.title Postavení obce ve veřejné správě a její právotvorba cs
dc.title.alternative The position of municipality in the structure of public sector and its rule-making en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matula, Miloš
dc.date.accepted 2007-06-12
dc.description.abstract-translated The core of this bachelor thesis is a treatise of rule-making activities of the municipalities as a basic element of the municipal authorities. The introduction defines public service's sector and its structure - state administration and local government whereas the accent is putting on the municipal authorities. Further, the work describes position of the municipali-ties at the structure of public sector, their competences, activities, bodies of the municipal-ity and it also mentions the supervision of its activities at performing public service. In the next part the work includes historical emergence of the local rule-making in Czech republic and then the work devotes to the constitutional base and the differences between local legal regulations. Practical part contains procedure of the rule-making and then it includes the analysis of some local legal regulations. The conclusion sums up the results of the work and my attitudes. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 5636
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
krajčovičová_2007_bp.pdfBlocked 423.8Kb PDF View/Open
krajčovičová_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
krajčovičová_2007_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account