Analýza online marketingové komunikace vybrané společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza online marketingové komunikace vybrané společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šula, Tomáš
dc.contributor.author Moricz, Michal
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:31Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:31Z
dc.date.issued 2019-01-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45552
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje analýze online marketingové komunikace vybrané společnos-ti, respektive její vybraného produktu. Vzhledem k množství využívaných kanálů nejsou výsledky optimální, a proto se na základě kvalitativního výzkumu vedeného formou in-tenzivních hloubkových rozhovorů v této práci zjišťuje, co za tím je. Výběr specifické cílové skupiny zvolené přesně na míru a potřeby této práce je nedílnou součástí výzkumu. Tato práce kromě analýzy současného stavu online komunikace porovnává postavení a komunikaci s největšími konkurenty v oboru podnikání. Cílem práce tedy není jen zjistit aktuální komunikaci společnosti a její postavení na trhu, ale zejména navržení řešení pro vylepšení této situace.
dc.format 87
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Online marketing cs
dc.subject SEO cs
dc.subject optimalizace pro vyhledávače cs
dc.subject PPC cs
dc.subject pay per click cs
dc.subject webové stránky cs
dc.subject firemní identita cs
dc.subject firemní design cs
dc.subject sociální sítě cs
dc.subject Facebook cs
dc.subject blog cs
dc.subject Online Marketing en
dc.subject SEO en
dc.subject Search Engine Optimization en
dc.subject PPC en
dc.subject Pay per Click en
dc.subject Website en
dc.subject Corporate Identity en
dc.subject Corporate Design en
dc.subject Social Networking en
dc.subject Facebook en
dc.subject Blog en
dc.title Analýza online marketingové komunikace vybrané společnosti
dc.title.alternative Online Marketing Communication Analysis of the Selected Company
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jermakov, Pavel
dc.date.accepted 2019-05-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the analysis of online marketing communication of a selected company, respectively its selected product. Due to the number of channels used, the results are not optimal and therefore, based on qualitative research conducted through intensive in-depth interviews in this work, it is determined what is behind it. The choice of a specific target group chosen exactly for the needs and needs of this work is an integral part of the research. In addition to analyzing the current state of online communication, this work compares the position and communication with the largest competitors in the business sector. The aim of the thesis is not only to find out the current communication of the company and its position on the market, but especially to propose a solution to improve this situation.
dc.description.department Ústav marketingových komunikací
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 53258
dc.date.submitted 2019-04-25


Files in this item

Files Size Format View Description
moricz_2019_dp.pdf 2.371Mb PDF View/Open
moricz_2019_dp.zip 319.3Mb application/zip View/Open None
moricz_2019_op.doc 122Kb Unknown View/Open None
moricz_2019_vp.docx 121.6Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account