Fototoxicita esenciálních olejů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fototoxicita esenciálních olejů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Humpolíček, Petr
dc.contributor.author Mátéová, Klaudie
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:34Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:34Z
dc.date.issued 2019-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45608
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se v první části zaměřuje na esenciální oleje. Zabývá se zejména jejich chemickým složením, získáváním, izolací a v neposlední řadě jejich biologickou aktivitou. Dále je zde uvedeno možné využití esenciálních olejů v potravinářském a kosmetickém průmyslu. Druhá část práce se věnuje podstatě fototoxicity se zaměřením na průběh a mechanismus reakce. Blíže jsou popsány i metody využívané ke stanovení fototoxicity. Pozornost je také věnována anatomii kůže a problematice slunečního záření. Poslední kapitola pojednává o fototoxicitě esenciálních olejů v závislosti na obsahu furokumarinů.
dc.format 63 s. (89 489 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject esenciální oleje cs
dc.subject sluneční záření cs
dc.subject fototosenzibilizace cs
dc.subject fototoxicita cs
dc.subject essential oils en
dc.subject solar radiation en
dc.subject photosensibilisation en
dc.subject phototoxicity en
dc.title Fototoxicita esenciálních olejů
dc.title.alternative Phototoxicity of essential oils
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lehocký, Marián
dc.date.accepted 2019-06-10
dc.description.abstract-translated The first part of the bachelor thesis focuses on essential oils. In particular, it describes their chemical composition, acquisition, isolation and finally their biological activity. This part is followed by description of the possible use of essential oils in the food and cosmetic industry. The second part of the thesis is devoted to phenomena of phototoxicity with special attention paid to the related physiological processes and reaction mechanism. The methods used for determinatione of phototoxicity are described in more detail. Attention is also paid to the anatomy of the skin and the issue of solar radiation. The last chapter describes the phototoxicity of essential oils depending on the amount of furocoumarins.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Economics of Fat, Cosmetics and Production Detergent en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 53329
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-17


Files in this item

Files Size Format View Description
mátéová_2019_dp.pdf 2.070Mb PDF View/Open None
mátéová_2019_op.pdf 271.9Kb PDF View/Open None
mátéová_2019_vp.pdf 223.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account