Analýza ziskovosti vybraných činností ve firmě Auto Kretek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza ziskovosti vybraných činností ve firmě Auto Kretek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jirčíková, Eva
dc.contributor.author Kretek, Ivo
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:23:20Z
dc.date.available 2010-07-15T22:23:20Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4561
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů, výnosů a nákladovými kalkulacemi ve firmě Auto Kretek. Úvod práce je věnován charakteristice současné situace na trhu auto-mobilů, postavení autoservisů v České republice a důležitosti efektivního řízení nákladů pro firmu. V teoretické části následuje rozbor teoretických poznatků pojednávajících o ří-zení nákladů, výnosů a konkrétně nákladových kalkulacích. V další části je potom analyzo-váno oddělení oprav ve firmě Auto Kretek z hlediska ziskovosti. Je zde spočítán samostat-ný hospodářský výsledek oddělení a analyzována kalkulace zakázky. Nakonec jsou uvede-na doporučení pro vedení firmy Auto Kretek. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 569884 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kalkulace nákladů cs
dc.subject ziskovost cs
dc.subject hospodářský výsledek cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject costs calculation en
dc.subject profitability en
dc.subject income from operations en
dc.subject break-even point en
dc.title Analýza ziskovosti vybraných činností ve firmě Auto Kretek cs
dc.title.alternative Profitability of chosen acticities analysis in Auto Kretek Company en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Knápková, Adriana
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis I deals with costs, earnings and costs calculation analysis in Auto Kretek Company. The introduction is focused on analysis of present situation on the market of cars, situation of car services in the Czech Republic and importance of effective costs control and management. In the theoretical part follows analysis of theoretical knowledge dealing with costs, earnings and costs calculations. In the next part there is analysed section of car repairs in term of profitability. There is quantified standalone income from opera-tions of section and analysed calculation of order. In the end I present recommendation for the management of Auto Kretek Company. en
dc.description.department Ústav financí a účetnictví cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/113 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 6014
dc.date.assigned 2007-03-12
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kretek_2007_bp.pdf 556.5Kb PDF View/Open
kretek_2007_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
kretek_2007_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account