Příprava hydrogelů na bázi polyvinylalkoholu pro kosmetické aplikace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Příprava hydrogelů na bázi polyvinylalkoholu pro kosmetické aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Jan
dc.contributor.author Muchová, Monika
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:34Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:34Z
dc.date.issued 2019-01-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45620
dc.description.abstract Tato diplomová práce je zaměřena na přípravu a charakterizaci hydrogelů na bázi polyvinylalkoholu (PVA) zesíťovaných pomocí 2,3-dialdehyducelulózy (DAC) o různé hustotě sítě a velikosti pórů. Toho bylo dosaženo za využití PVA o různé střední molekulové hmotnosti a různého množství síťovadla (DAC). Následně byly hydrogely zkoumány z hlediska parametrů sítě, viskoelastických a povrchových vlastností (BET a SEM analýza), kapacity pro navázání biologicky aktivní látek, kinetiky jejich uvolňování a také byly provedeny testy toxicity hydrogelů a testy transdermálního uvolňování látek. Vlastnosti hydrogelů závisely jak na typu PVA matrice, tak na množství síťovadla. Přípravu PVA/DAC hydrogelů lze tedy optimalizovat tak, aby vykazovaly dobré mechanické vlastností, nízkou toxicitu a schopnost přenosu a transdermálního podání biologicky aktivních látek. Připravené hydro-gely tak mohou být vhodnými materiály pro možné kosmetické aplikace.
dc.format 63
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Polyvinylalkohol cs
dc.subject dialdehyd celulózy cs
dc.subject hydrogel cs
dc.subject síťování cs
dc.subject kosmetika cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject nízká toxicita cs
dc.subject poly en
dc.subject vinyl alcohol en
dc.subject dialdehyde cellulose en
dc.subject hydrogel en
dc.subject crosslinking en
dc.subject cosmetics en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject low toxicity en
dc.title Příprava hydrogelů na bázi polyvinylalkoholu pro kosmetické aplikace
dc.title.alternative Preparation of hydrogels based on poly(vinylalkohol) for applications in cosmetics
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Věra
dc.date.accepted 2019-06-12
dc.description.abstract-translated Diploma thesis focus on the preparation and the characterization of hydrogels based on poly(vinyl alkohol) (PVA) crosslinked by 2,3-dialdehydecellulose (DAC) with different network paramters and pore sizes. This was achieved by using PVA of different weight-average molecular weight and different amounts of DAC. Subsequently, network parameters, viscoelastic properties and surface properties (BET and SEM analysis) of the hydroge-ls were determined, together with loading and release kinetics of biologically active substances, toxicity and transdermal tests. Hydrogel properies were highly dependent on both the PVA matrix molecular weight and amound of DAC crosslinker. Properties of resulting hydrogels thus could be optimized to obtain materials with good mechanical properties and low toxicity, which are capable to carry and to transdermally release biologically active compounds. Such hydrogels has a potential application in cosmetics.
dc.description.department Ústav technologie tuků, tenzidů a kosmetiky
dc.thesis.degree-discipline Technologie tuků, detergentů a kosmetiky cs
dc.thesis.degree-discipline Technology of Fat, Detergent and Cosmetics Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 53341
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2019-05-24


Files in this item

Files Size Format View Description
muchová_2019_dp.pdf 3.082Mb PDF View/Open None
muchová_2019_op.pdf 234.2Kb PDF View/Open None
muchová_2019_vp.pdf 37.38Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account