Komplexní přístupy řešení bezpečnostní politiky firmy z pohledu krizového řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komplexní přístupy řešení bezpečnostní politiky firmy z pohledu krizového řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašek, Roman cs
dc.contributor.author Maňák, Roman cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T22:24:22Z
dc.date.available 2010-07-15T22:24:22Z
dc.date.issued 2007-08-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/4562
dc.description.abstract V teoretické části jsou popsány možnosti (funkce) softwaru a architektura systému. Popisuji taky co to je IS KIS, variabilnost při nasazení a dostupnost. Všechny funkce a nové technologie použité při tvorbě softwaru. A na závěr využití a malé shrnutí vlastností IS KIS. V praktické části jsou z počátku popsány a ukázány části oken softwaru. Po té je do softwaru implementována modelová bezpečnostní politika městského úřadu Veselí nad Moravou. Pro názornou ukázku jsou vybrána některá vyplněná okna, ve kterých jsou jako příklad uvedeny informace důležité zejména pro využití IS KIS městským úřadem při povodňové situaci. cs
dc.format 69 s.,1 s. obr.priloh. cs
dc.format.extent 6053016 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Critical information software en
dc.subject critical planning en
dc.subject extraordinary even en
dc.subject nodal point en
dc.subject analyze of risk en
dc.subject wireless comunication en
dc.subject Krizový informační software cs
dc.subject krizové plánování cs
dc.subject mimořádná událost cs
dc.subject uzel cs
dc.subject analýza rizik cs
dc.subject bezdrátová komunikace cs
dc.title Komplexní přístupy řešení bezpečnostní politiky firmy z pohledu krizového řízení cs
dc.title.alternative Complex access solution of security policy of company from view of critical control en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Rosman, Pavel cs
dc.date.accepted 2007-09-14 cs
dc.description.abstract-translated There are descibe posibilities of softwareand architektures of systém in theoretical part. I describes what is IS KIS, variability at setting and accessibility. All function and new technologies are used at building of the software. The end of the work is usage small summary of feature of IS KIS. There are describe and show part of windows of software in the practical part. Next part is implementation of security politics of town Veselé nad Moravou. There are shown same type of windows with information about flood. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 5785
dc.date.assigned 2007-02-13 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
maňák_2007_bp.pdf 5.772Mb PDF View/Open
maňák_2007_vp.pdf 406.3Kb PDF View/Open
maňák_2007_op.pdf 1.004Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account