Vliv technologie dělení materiálů na jejich povrchové vlastnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv technologie dělení materiálů na jejich povrchové vlastnosti

Show simple item record

dc.contributor.author Stoklásek, Pavel
dc.date.accessioned 2019-07-04T09:11:41Z
dc.date.available 2019-07-04T09:11:41Z
dc.date.issued 2014-09-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.isbn 978-80-7454-851-2
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/45786
dc.description.abstract Dělení materiálů představují technologie, které v poslední době zaznamenaly velký rozmach. Bylo to zejména v důsledku rostoucích nároků na přesnost operací a efektivitu celého procesu dělení. Mechanické způsoby dělení, třískové i beztřískové, jsou známé dlouhou dobu. Tyto způsoby však mají své limity, ve většině případů umožňují jen přímé řezy. Nové technologie, označované jako technologie nekonvenční, zahrnující např. dělení pomocí laseru, plazmy nebo vodního paprsku, umožňují realizovat řezy složitých tvarů, velkou rychlostí a s poměrně vysokou přesností. V mnoha případech, zejména u plošných materiálů menších tlouštěk, nevyžadují vytvořené díly žádnou další úpravu dodatečným obráběním. Kromě řezání 2D složitých tvarů, umožňují nové metody i velmi komplikované řezy 3D charakteru. S ohledem na rychlost řezu představují tyto metody významný kvalitativní i kvantitativní pokrok. K posouzení vhodnosti použití konvenčních metod pro různé aplikace je nutná znalost doprovodných jevů zahrnujících zejména ovlivnění vlastností řezaného materiálu v okolí řezu a jakost řezných ploch. Studium uvedených jevů je jedním ze stěžejních cílů zpracování dizertační práce.
dc.format 50
dc.format.extent 120
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Nanotvrdost cs
dc.subject instrumentovaná zkouška tvrdosti DSI cs
dc.subject mecha-nické vlastnosti cs
dc.subject drsnost cs
dc.subject řezání laserem cs
dc.subject řezání vodním paprskem cs
dc.subject řezání plazmou cs
dc.subject elektroerozivní drátové řezání cs
dc.subject Nanohardness en
dc.subject depth sensing indentation en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject roughness en
dc.subject laser cutting en
dc.subject water jet cutting en
dc.subject plasma cutting en
dc.subject electrical discharge machining en
dc.title Vliv technologie dělení materiálů na jejich povrchové vlastnosti cs
dc.title.alternative Influence of the material cutting technology on their surface properties en
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Hudec, Ivan
dc.contributor.referee Kocman, Karel
dc.contributor.referee Lenfeld, Petr
dc.date.accepted 2019-06-27
dc.description.abstract-translated Material splitting is a technology that has recently been booming. This was mainly due to the growing demands on the accuracy of operations and the efficiency of the entire division process. Mechanical methods of cutting, both chip and nonchip, are known for a long time. However, these methods have their limits - in most cases they only allow straight cuts. New technologies, referred to as unconventional technologies, including laser, plasma, or water jet cutting, make it possible to realize slices of complex shapes, at high speeds and with relatively high precision. In many cases, especially in the case of thinner materials, the produced parts do not require any further machining. In addition to 2D cutting intricate shapes, new methods allow even very complex 3D character cuts. With regard to cutting speed, these methods represent significant qualitative and quantitative advances. In order to assess the suitability of using unconventional methods for different applications, it is necessary to know the accompanying phenomena, including in particular the influence of material properties near the cutting line and the quality of the cutting surfaces. The study of these phenomena is one of the main goals of the dissertation work.
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Nástroje a procesy cs
dc.thesis.degree-discipline Tools and Processes en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 53630
dc.date.submitted 2019-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
stoklásek_2019_teze.pdf 4.821Mb PDF View/Open
stoklásek_2019_dp.pdf 11.82Mb PDF View/Open None
stoklásek_2019_op.zip 1.357Mb application/zip View/Open None
stoklásek_2019_vp.pdf 509.2Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account